โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
ข้าพเจ้า นายรัตนเมธี ประทุมนอก ประเภท ประชาชน หลักสูตร SC-07 ได้ประชุมผู้นำชุมชน ต.เสม็ด พร้อมทีมงานนักศึกษา นักศึกษาจบใหม่ ประชาชน และอาจารย์ประจำโครงการ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 30 มีนาคม 2564 ทางทีมงาน อาจารย์ ได้ประสานกับผู้นำชุมชน เพื่อให้นักศึกษา นักศึกษาจบใหม่ ประชาชน นำปัญหาของชุมชน มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ในด้าน จุดอ่อน จุดแข็ง จุดเด่น เพื่อให้ไปตามเป้าหมาย โดยข้าพเจ้าและทีมงาน พร้อมอาจารย์ ได้เลือกยงระดับผลิตถัณฑ์ปลาส้ม ในชุมชน เพื่อที่จะพัฒนาในรูปแบบผลิภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน เช่นวิธีการทำปลาส้มให้เป็นเร็วขึ้น พร้อมทานในระยะเวลาไม่นาน โดยมีคุณค่าทางโภชนาการ

ปลาส้ม เป็นอาหารหมักจากปลาที่มีคุณค่าทางโภชนาการค่อนข้างสูง โดยจะได้รับโปรตีน วิตามิน และเกลือแร่
ทั้งนี้ข้าเจ้าได้ศึกษาและดูวิธีการทำ ในชุมชน ข้าพเจ้าพร้อมจะยกระดับผลิตภัณฑ์ปลาส้ม ให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ และทิศทางเดียวกัน ของโครงการ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ในการนี้ ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติ และเขียนบทความในเชิงวิชาการ

บทความโดย : นายรัตนเมธี  ประทุมนอก

SC-07 คณะวิทยาศาสตร์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมมย์

สังกัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

อื่นๆ

เมนู