สวัสดีค่ะดิฉัน นางสาวสร้อยสุวรรณ ตั้งสำราจิต ประเภทนักศึกษา หลักสูตรsc-07 ทำงานภายใต้ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1   มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ดิฉันและทีมงาน ของตำบลเสม็ด ได้ลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการทำหน้ากากอนามัยเพื่อให้ชาวบ้านได้ทำไว้ป้องกันตนเองหรือทำเพิ่อเสริมสร้างรายได้ให้ตนเอง

โดยทางทีมงานของเราได้เชิญอาจารย์ที่มีความรู้เกี่ยวกับทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าอย่างมืออาชีพลงสอนให้แก่ชาวบ้านที่สนใจโดยตรง จำนวน 2 ท่าน และนอกเหนือจากการทำหน้ากากอนามัยแล้วทางเราได้สอนวิธีทำเลยแอลกอฮอล์และสอนวิธีการล้างมืออย่างถูกต้องให้แก่ชาวบ้านที่มาร่วมโครงการอีกด้วย

 

 

 

 

 

นางสาว สร้อยสุวรรณ ตั้งสำราญจิต

ผู้จ้างงาน ตำเเหน่งนักศึกษา

Sc-07 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู