สวัสดีค่ะดิฉัน นางสาวสร้อยสุวรรณ ตั้งสำราญจิต หลักสูตร sc-07 ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

ดิฉันและทีมงานหลักสูตร sc-07 ได้ลงพื้นที่เชิญชวนชาวบ้านที่ ต.เสม็ต หมู่ที่ 8 ของจังหวัดบุรีรัมย์มาร่วมกันฉีดวัคซีนและให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนและหลังจากการฉีดวัคซีน

นอกจากจะมีการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวการฉีดวัคซีนแล้วพวกเรายังนำอุปกรณ์อย่าง เจลล้างมือแอลกอฮอล์,หน้ากากอนามัย มาแจกให้กับคนในหมู่บ้านอีกด้วย

 

 

 

นางสาวสร้อยสุวรรณ ตั้งสำราญจิต

            ผู้จ้างงาน ตำแหน่งนักศึกษา

Sc-07 ตำบลเสม็ต อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู