สวมแมสก์ให้เป็นนิสัยรับวัคซีนโดยเร็วไว ห่างไกลโควิด

ข้าพเจ้านายวิทยา เอียนรัมย์  ประเภทประชาชนทั่วไป ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

เป็นพื้นที่ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ   

รับผิดชอบโดยคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย หนักหนาสาหัส หลายฝ่ายเร่งสร้างความเชื่อมั่นต่อการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อช่วยลดการแพร่ระบาด และลดความรุนแรงของโรค จังหวัดบุรีรัมย์            จึงเป็นจังหวัดแรกๆที่สามารถให้ประชาชนได้ฉีดวัคซีนได้อย่างทั่วถึง โดยกลุ่มเป้าหมายคือ แม่ค้า วินมอเตอร์ไซค์ พนักงานบริการต่างๆ และประชาชนทั่วไป

                                                                         

วันที่ 26 พฤษภาคม 2564

ข้าพเจ้าและทีมงานพร้อมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ได้ให้ความรูเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 เพื่อให้เกิดความมั่นใจและความเชื่อมั่นในตัววัคซีนว่าไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ทุกคนหรือประชาชนได้คิด หรือได้ยินมาจากข่าวสารที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้ และทีมงานได้มอบหน้ากากอนามัย เจลล้างมือแอลกอฮอล์ พร้อมทั้งเฟสชิว ให้กับพรสงฆ์และประชาชนชาวต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

ข้อดีและผลดีของการได้รับวัคซีน 19

1.โอกาสที่เราจะป่วยเป็นโรคน้อยลง ความรุนแรงของโรคก็น้อยลง
2. การแพร่กระจายของโรคก็จะลดลง เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าคนที่มีอาการน้อยหรือไม่มีอาการ โอกาสแพร่กระจายโรคน้อยกว่าคนที่มีอาการ
3. เป็นการป้องกันเขาและป้องกันเรา ก็จะลดการระบาดของโรค
4. จำนวนผู้ป่วยก็จะลดลง ระบบสาธารณสุขจะได้ใช้ไปดูแลโรคอื่น
5. ชีวิตความเป็นอยู่ก็จะค่อยๆ กลับคืนสู่ภาวะปกติ
6. ภาวะเศรษฐกิจต่างๆ ก็จะดีขึ้น
7. การเดินทางการท่องเที่ยวก็จะฟื้น แรงงานต่างๆ ก็จะได้มีงานทำ
8. การศึกษาของนักเรียนจะได้กลับคืนสู่ภาวะปกติ
9. ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาการตรวจวินิจฉัยที่ใช้เงินจำนวนมาก ก็จะได้นำเงินนี้ไปใช้อย่างอื่น
10. สุขภาวะความเครียด สภาพจิตใจต่างๆ ก็จะดีขึ้น

ทั้งนี้การที่เราจะไปฉีดวัคซีนนั้นควรเตรียมร่างกายและจิตใจของตนเองให้พร้อม งดออกกำลังกายหรือทำงานที่หนักและหักโหม พักผ่อนให้เพียงพอ งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮฮล์และปฎิบัติตามคำสั่งของแพทย์

โรคโควิด 19 ไม่มีใครรู้หรือทราบได้เลยว่าจะหายจากโลกนี้เมื่อไร ตอนไหน ขึ้นอยู่กับการปฎิบัติของตัวเราเองว่าจะดูแล หรือป้องกัน ไม่ให้โรคนี้กระจายหรือแพร่เชื้อให้เกิดเป็นกลุ่มคลัสเตอร์ใหม่ สวมแมสก์ทุกครั้ง ล้างมือบ่อยๆ อยู่ห่างจากคนหมู่มาก และรับวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อตนเอง สุดท้ายสถานการณ์คงดีขึ้นตามลำดับ

ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลที่ได้ส่งส่วนกลาง   เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติ และเขียนบทความในเชิงวิชาการต่อไป

ผู้เขียนบทความ นายวิทยา เอียนรัมย์

ประเภท ประชาชน

SC-07 ตำบทเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์   จังหวัดบุรีรัมย์

 

อื่นๆ

เมนู