ข้าพเจ้านาย จักรพงษ์ พงศิริวิลัย ตำแหน่ง กพร. ดำเนินงานประจำตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบ  บูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)


เมื่อวันที่9 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา คณาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้จ้างงานทุกท่าน ได้ทำการจัดประชุมผ่านทาง Google Meet โดยมีมีแผนการดำเนินงานประจำเดือน ดังนี้ 1) การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์  2) การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ปลาส้มในชุมชนตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์โดยการดำเนินกิจกรรมจัดเมื่อวันที่16 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา

                                            

การจัดกิจกรรม วันที่ 16 สิงหาคม 2564 ทางคณาจารย์ได้เเบ่งการจัดกิจกรรมเป็น2ช่วง
ช่วงเช้า เวลา 09.00น.-12.00น. ซึ่งกิจกรรมในช่วงเช้าเป็นการฝึกอบรมให้ประชาชนในพื้นที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ โดยวิทยากร คุณภัทรานิษฐ์ กุลเชษฐ์วณิช เจ้าของผลิตภัณฑ์บ้านเธอเเอง กรุ๊ปส์ เป็นผู้ให้ควมรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินค้าและการขอเลขจดแจ้งผลิตภัณฑ์หรือ อย.
ช่วงบ่ายเวลา 13.00น.-16.00น. เป็นการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ปลาส้มในชุมชนตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวิทยากร อาจารย์ ดร.พรพิมล รุ่งเรืองศิลป์ อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ให้ความรู้การทำปลาส้ม 3 สูตร 3 รส
1.สูตรปลาส้มสมุนไพร ขมิ้น+กระชายขาว
2.สูตรปลาส้มสมุนไพร กระชาย
3.สูตรปลาส้มสมุนไพรใบกัญชา
ปลาส้มสมุนไพรนี้จะมีทั้งหมด 3 สูตร ดังนี้
1.สูตรปลาส้มสมุนไพร ขมิ้น+กระชายขาว
2.สูตรปลาส้มสมุนไพร กระชาย
3.สูตรปลาส้มสมุนไพรใบกัญชา
โดยทั้ง 3 สูตรนี้ก็จะมีส่วนผสมที่แตกต่างกันตามสูตรของแต่ละสูตร วิธีการทำมีดังนี้
ขั้นตอนแรก นำปลามาล้างให้สะอาดนำไส้ออกให้หมด
ขั้นตอนที่ 2 ใช้แปรงสีฟันล้างในท้องปลาให้สะอาด
ขั้นตอนที่ 3 ผสมแป้งข้าวจ้าวกับน้ำ 1 กะละมังนำไปล้างปลาอีกครั้งเพื่อขจัดกลิ่นคาว
ขั้นตอนที่ 4 นำปลาที่ล้างสะอาดหมักกับเกลือป่น ใช้เวลาหมัก 1 ชั่วโมง
ขั้นตอนที่ 5 หลังจากนั้นล้างปลาด้วยน้ำสะอาด 2 ครั้ง แล้วล้างด้วยน้ำผสมแป้งข้าวจ้าวอีก 1 ครั้ง
ขั้นตอนที่ 6 นำเกลือป่น 1 กำมือ ข้าวสุก กระเทียมบด กระชาย ขมิ้นและใบกัญชา ตามสูตรแล้วบดให้เข้ากัน
ขั้นตอนที่ 7 นำปลามาคลุกเคล้ากับข้าวที่ผสมไว้และนำข้าวยัดท้องปลา แล้วทำการบรรจุใส่ถุง
โดยทั้ง3สูตรนี้ทางคณาจารย์ประจำหลักสูตร ได้พิจารณาแล้วว่าสามารถช่วยให้ประชาชนในพื้นที่หรือกลุ่มแม่บ้านที่ทำผลิตภัณฑ์ปลาส้มจำหน่ายเป็นอาชีพสามารถนำสูตรที่อบรมไปใช้ได้จริงและเป็นการพัฒนาสูตรปลาส้มในพื้นที่ให้มีความหลาหลายมากขึ้นเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคมากขึ้น

ทั้งนี้การปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ ผ่านไปได้ด้วยดีประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจในเรื่องที่จัดอบรมเป็นอย่างมาก และทางคณาจารย์และทีมผู้จ้างงานได้ดำเนินกิจกรรม 1) การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์  2) การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ปลาส้มในชุมชนตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์เสร็จสิ้นไปได้ด้วยดีและวางเเผนดำเนินงานในเดือนถัดไป

นายจักรพงษ์ พงศิริวิลัย

ตำแหน่ง กพร. ดำเนินงานประจำตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

อื่นๆ

เมนู