ข้าพเจ้านายอาทิตย์ ศาลางาม

ผู้ถูกจ้างงานประเภทนักศึกษา

เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในเดือนกันยายน  2564  ได้ทำการอบรมแนวคิดและวิธีการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้ได้รับการรับรองและแสดงเครื่องหมาย ให้กับคนในชุมชนเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ปลาส้มของชุมชนได้รับเครื่องหมายการันตีคุณภาพและสามารถยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชนต่อไป มีการวางเป้าหมายต่างๆในการจัดทำผลิตภัณฑ์ปลาส้ม สมาชิกในชุมชนให้ความร่วมมือในการจัดอบรมครั้งนี้เป็นอย่างดี มีความสนใจในสูตรการทeปลาส้มด้วยกรรมวิธีแบบใหม่

 

นายอาทิตย์ ศาลางาม ผู้ถูกจ้างงานประเภทนักศึกษา

 

 

ลิงค์วีดีโอ

อื่นๆ

เมนู