ข้าพเจ้า นางสาวนีรนุช อินทรนิท ประเภท ประชาชน หลักสูตร SC-07
ได้ลงพื้นที่ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 10 หมู่ที่19 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบรีรัมย์


โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

การหาอาชีพเสริม ในยุคโควิด

สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันบีบคั้นให้ผู้คนหาทางเลือกในการหาของกินของใช้กันอย่างยากลำบาก หลาย ๆ คนที่ทำงานอยู่ในเมืองก็เลือกที่จะกลับไปบ้านที่ประกอบอาชีพเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อยังชีพ บางส่วนก็หันมาทำเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ ปลูกผัก เป็นต้น
ยิ่งสถานการณ์ปัจจุบันที่โรคโควิดระบาด เราก็ไม่อยากไปจับจ่ายซื้อกับข้าวกับปลาที่ตลาดบ่อย ๆ

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ข้าพเจ้าไ ด้ลงพื้นที่ ที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบ ดูแลอยู่ ได้ลงพื้นที่ สำรวจบ่อยครั้ง จึงรับทราบปัญหาต่างๆของชุมชน
ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง อาชีพ รายได้ ความเป็นเป็นอยู่ต่างๆ
ทั้งนี้ ห่างว่างเว้นจากอาชีพหลัก ก็หันมาทำอาชีพเสริมมากขึ้น เพราะสามารถสร้างรายได้ ได้อีกทางหนึ่ง นั้นก็คือการเลี้ยงไก่ไข่


วิธีเลี้ยงไก่แสนง่ายได้
เลือกซื้อไก่พันธ์ุไข่มา ซึ่งมีให้เลือกหลายพันธ์ุ หลายอายุ หลายราคา การหาซื้อพันธ์ุไก่ไข่

การทำกรงไก่ เอนกประสงค์ที่เน้นประหยัดและเคลื่อนย้ายสะดวก รวมทั้งสร้างอุโมงค์ทางเดินยาวประมาณ 3 เมตร ให้น้องไก่ได้เดินเล่น คุ้ยเขี่ยดิน ด้วย

การให้น้ำและอาหาร
จะให้อาหารเม็ดสำเร็จรูปสำหรับไก่พันธ์ุไข่เป็นอาหารหลัก เเต่ไม่ได้ให้อย่างเดียว เพราะ เราจะมีเสริมพวก หนอนแมลงวันลาย เศษผัก เศษผลไม้ หยวกกล้วยสับ เศษข้าว ให้เป็นประจำด้วย เช่น รำข้าวที่เหลือจากการสีข้าวขาย ทำให้มีอาหารชั้นดีสำหรับให้ไก่ไข่กิน ช่วยให้ประหยัดต้นทุนได้เป็นอย่างมาก น้ำสะอาดก็มีให้น้องไก่ตลอด แต่จะเปลี่ยนอาทิตย์ละครั้งเป็นประจำ เพราะบางทีจะมียุงมาไข่ในถาดให้น้ำ ต้องคอยดูและเปลี่ยนน้ำกินให้น้องไก่เป็นประจำ

การสุขาภิบาล เล้าไก่ทำให้มันโล่ง ๆ เพื่ออากาศจะได้ถ่ายเทสะดวก เทแกลบบนพื้นดินในคอก ให้ไก่ได้คุ้ยเขี่ย และเป็นการหมักปุ๋ยหมักให้เราด้วย เพราะไก่ก็จะถ่ายลงในบริเวณดังกล่าวและคุ้ยเขี่ยพื้นเป็นประจำ ก็จะเป็นการคลุกเคล้ามูลไก่กับแกลบให้เรา


ปัจจัยสำคัญ คือการควบคุมกลิ่นเหม็น โดยการฉีดพ่นนำ้หมักชีวภาพในเล้าไก่เป็นประจำ อย่างน้อยอาทิตย์ละ 1 ครั้ง ก็จะช่วยควบคุมกลิ่นได้ อาจมีการพ่นน้ำส้มควันไฟบ้าง หากยังส่งกลิ่นเหม็นอยู่

โรคและการป้องกัน ต้องแน่ใจว่าตอนเราซื้อไก่มานั้น ไก่เหล่านั้นได้รับวัคซีนที่จำเป็นต่าง ๆ แล้ว เราสามารถซื้อวิตามินเสริมละลายน้ำให้น้องไก่กินได้ด้วย และต้องกันไม่ให้นกหรือสัตว์อื่น ๆ เข้าไปในเล้าไก่เราได้ เพราะอาจเป็นพาหะนำโรคมาให้ไก่ของเรา และต้องควบคุมไม่ให้พื้นเล้าไก่แฉะ

การเลี้ยงไก่ไข่ไว้ทานเอง โดยเป็นการเลี้ยงดูแบบใส่ใจมาก ๆ เพื่อให้ไก่ ออกไข่เยอะๆ ก็สามารถนำไปประยุกต์เลี้ยงไก่ไข่ไว้เป็นอาหารง่าย ๆ ได้ รวมถึงสามารถแบ่งขาย เป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่งได้ด้วย


ข้อมูลที่ได้รับมา ได้นำมาวิเคราะห์ในส่วนที่พบเจอมา เช่น ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ พร้อมกับรัยฟัง ความต้องการของประชาชนให้ได้รับข้อมูลในเชิงลึก และเป็นจริงให้มากที่สุด


ผู้เขียนบทความ นางสาวนีรนุช อินทรนิท

ประเภท ประชาชน

SC-07 คณะวิทยาศาสตร์

ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู