ตำบลเสม็ด เป็นพื้นที่ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล กระผมได้ร่วมประชุมพัฒนาสูตรปลาส้มสมุนไพรกับชุมชน ตำบลเสม็ด จังหวัดบุรีรัมย์

ผลที่ได้พบว่าสมาชิกส่วนใหญ่ชอบปลาส้มสูตรเกลือน้อยมากกว่าสูตรที่มีการใส่เกลือมากกว่าถึงแม้ว่าปริมาณเกลือจะต่างกันเพียงเล็กน้อย

การประชุมในครั้งนี้จะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ปลาส้มของนในชุมชนมีความสะอาด ปลอดภัย รสชาติอร่อยถูกใจลูกค้าหลายๆท่านมากขึ้น

ซึ่งโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มุ่งเน้นให้ผลิตภัณฑ์ของชุมชน

ลิงค์วีดีโอ

อื่นๆ

เมนู