ข้าพเจ้านางสาว ณภัค วงษ์กนก ผู้จ้างงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ในโครงการยกระดับเศรษกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

     

ในการปฏิบัติการเดือนตุลาคมผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ไปอบรมให้ความรู้กับชาวตำบลเสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ในเรื่องการออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพที่หอประชุมโรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อประเมินระดับความสามารถว่าดีมากน้อยเพียงใดการวอร์มร่างกายก่อนออกกำลังกายและหลังออกกำลังกายและท่าการออกกำลังกายที่ถูกต้อง

การมีสุขภาพดีนั้นเราต้องดูแลตนเองนอกจากอาหาร อากาศบริสุทธิ์และทำจิตใจสบายไม่เครียดแล้ว การออกกำลังกายให้สุขภาพดีนับเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งจะเกิดผลดีต่อหัวใจและปอดและก็ไม่ต้องใช้พื้นที่มากมายหรือเครื่องมือราคาแพงอะไร มีเพียงพื้นที่ในการออกกำลังกายก็พอแล้วการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุมีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างความแข็งแรงของระบบต่างๆในร่างกาย โดยเฉพาะระบบหัวใจและหายใจ ช่วยชะลอความเสื่อมของระบบต่างๆ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความแข็งแรงทนทานให้กับกล้ามเนื้อ เพิ่มความยืดหยุ่นของร่างกาย ปรับระบบการทำงานของระบบต่าง ๆ ให้มีความสมดุล

การยืดเหยียดกล้ามเนื้อเป็นการกระตุ้นให้ความพร้อมก่อนออกกำลังกาย

ข้อดีของการอบอุ่นร่างกายทุกครั้งที่ออกกำลังกาย

-ทำให้ หัวใจ, หลอดเลือด, และระบบประสาทอัตโนมัติ ซึ่งควบคุมระบบต่างๆ ในร่างกาย มีการปรับตัวทั้งด้านอุณหภูมิและการทำงาน

-ป้องกันอันตรายต่อหัวใจ ซึ่งอาจจะขาดเลือดทันทีถ้าเริ่มออกกำลังกายหนักตั้งแต่เริ่มแรก

– ป้องกันอาการหน้ามืด เป็นลม ล้มลงโดยไม่รู้สึกตัวเนื่องจากเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอ ถ้าเริ่มออกกำลังกายหนักตั้งแต่เริ่มต้น

– ลดโอกาสบาดเจ็บของข้อต่อ เอ็นและกล้ามเนื้อเนื่องจากมีการปรับตัวในการใช้งานอย่างต่อเนื่องจากเบาไปหนัก

ประโยชน์ของการออกกำลังกาย

-ช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดทำงานได้ดี

-กล้ามเนื้อและข้อต่อยืดหยุ่นดีขึ้น

-ช่วยเรื่องการทรงตัว

-เพิ่มภูมิต้านทาน

-ช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้น

-ช่วยลดความเครียด

-ทำให้นอนหลับพักผ่อนดี

ผู้เขียนบทความ นางสาวณภัค วงษ์กนก
ประเภท บัณฑิตจบใหม่
SC-07 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ขอบคุณค่ะ

ผู้เขียนบทความ นางสาวณภัค วงษ์กนก
ประเภท บัณฑิตจบใหม่
SC-07 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ขอบคุณค่ะ

 

อื่นๆ

เมนู