โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ข้าพเจ้า นางสาวนีรนุช อินทรนิท
ประเภท ประชาชน หลักสูตร SC-07
ได้ลงพื้นที่ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 10 หมู่ที่19 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบรีรัมย์

ข้าพเจ้าพร้อมคณะอาจารย์ นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ ประชาชน ได้ประชุมหารือรวมกัน ในวันที่ 12 ตุลาคม ที่ผ่านมา เรื่องการจัดกิจกรรม คือกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชนในตำบลเสม็ด การเตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้ในการทำกิจกรรม เช่น ลูกบอล ยางยืด เสื่อโยคะ กระบอง เป็นต้น

กิจกรรม จัดขึ้น ในวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ 2564 ณ หอประชุมรติภัทร โรงเรียนภัทรบพิตร 137 หมู่ 11 ตำบล เสม็ด อำเภอ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์

ในส่วนของกิจกรรมนั้นมีการทดสอบสมรรถภาพพื้นฐานของร่างกาย เพื่อตรวจเช็คความพร้อมของร่างกาย และประเมินร่างกายของตัวเอง ก่อนและหลังการออกกำลังกาย การออกกำลังกายก็มีหลายวิธี เช่น ยืดเส้น โยคะ แอโรบิค การใช้ยางยืด เป็นต้น
ในการออกกำลังกายทุกครั้ง ควรประเมินความเหมาะสม และความสามารถของตนเองก่อน โดยเฉพาะผู้ที่มี โรคประจำตัว เช่น ความดัน เบาหวาน โรคหัวใจ ควรปรึกษาแพทย์ว่าควรออกกำลังกายประเภทใด จึงจะเหมาะสม การเริ่มออกกำลังกายนั้น ควรเริ่มจากการศึกษาหลักการให้ถูกต้องก่อนเสมอ เพื่อลดอาการการเจ็บปวดหลังทำกิจกรรมเสร็จ

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
มีหลายกิจกรรม เช่น
1.การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
ท่ายืดกล้ามเนื้อ ก่อนและหลังออกกำลังกายที่ถูกต้อง เป็นการกระตุ้นให้กล้ามเนื้อมีความพร้อมสำหรับการออกกำลังกาย สามารถช่วยป้องกันอาการบาดเจ็บได้ ทำให้มัดกล้ามเนื้อผ่อนคลายและมีความยืดหยุ่น เนื่องจากมัดกล้ามเนื้อที่ขาดความยืดหยุ่นนั้น จะทำให้เราเคลื่อนไหวได้จำกัดและมีโอกาสฉีกขาดสูง ดังนั้นควรยืดกล้ามเนื้อประมาณ 10 – 15 นาที ก่อนและหลังออกกำลังกาย เพื่อป้องกันการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ โดยท่ายืดกล้ามเนื้อ

2.โยคะ
โยคะ เป็นการสร้างความสมดุลของร่างกาย-จิตใจ และจิตวิญญาณ โดยรวมให้เป็นหนึ่งเดียวซึ่งการฝึกโยคะจะประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ การออกกำลังกายหรือการฝึกท่าโยคะ การหายใจหรือลมปราณ การทำสมาธิ โดยการฝึกท่าโยคะจะกระตุ้นอวัยวะและต่อมต่าง ๆ ในร่างกายให้ทำงานดีขึ้น สุขภาพจึงดีขึ้น

3.การใช้ลูกบอล
ลูกบอล เป็นอุปกรณ์สำหรับการออกกำลังกายอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถนำไปใช้
ในการฝึกด้วยตนเองหรือจะมีคู่ฝึกก็ได้ โดยประโยชน์ ที่ได้จากการฝึกจะสามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกายในด้านต่างๆ เช่น ความแข็งแรง, ความอดทน, พลังกล้ามเนื้อ, ปฏิกิริยาตอบสนองและการประสานงานการเคลื่อนไหว

4.การใช้ยางยืด
ทุกครั้งที่ดึงยางยืดจะเกิดปฏิกิริยาสะท้อนกลับหรือแรงดึงกลับ(stretch reflex) ที่ไปกระตุ้นระบบประสาทส่วนที่รับรู้ความรู้สึกของกล้ามเนื้อและข้อต่อให้ตอบสนองต่อแรงดึง จึงช่วยกระตุ้นการทํางานของกล้ามเนื้อ ข้อต่อ และกระดูก กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตและเผาผลาญไขมันในร่างกาย ส่งผลให้กล้ามเนื้อกระชับแข็งแรงและรูปร่างสวยงาม แต่ทั้งนี้ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควรบริหารด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากเป็นการออกกําลังกายที่ต้องใช้แรง

การฝึกหรือการออกกำลังกายปเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรง จะช่วยรักษารูปร่างทรวดทรงให้คงสภาพแลดูอ่อนกว่าวัย เป็นภูมิคุ้มกันที่จะช่วยป้องกัน บำบัดรักษา และลดอาการของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ รวมทั้ง อาการปวดเข่า ปวดหลัง และอาการปวดตามข้อ ช่วยชะลอความเสื่อมสภาพของโครงสร้างร่างกาย ช่วยปรับภาวะความสมดุลของฮอร์โมนในร่างกาย ทำให้มีบุคลิกสง่างามดูภูมิฐาน และไม่อ้วน


วัยสูงอายุ
การฝึกหรือการออกกำลังกายประเภทเสริมสร้างความแข็งแรง นอกจากจะช่วยชะลอการเสื่อมสภาพของโครงสร้างร่างกายแล้ว ยังช่วยป้องกันและบำบัดรักษาอาการข้อเสื่อม ข้อติด กระดูกบาง ระบบประสาทรับรู้-สั่งงานการเคลื่อนไหวเสื่อมสภาพ ตลอดจนช่วยให้เกิดความสัมพันธ์และความมั่นคงในการทรงตัวแต่ละอิริยาบถของการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่


ผู้เขียนบทความ นางสาวนีรนุช อินทรนิท

ประเภท ประชาชน

SC-07 คณะวิทยาศาสตร์

ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู