โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศหรือโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (U2T) ของมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย

ข้าพเจ้า นายธีรวัฒน์ จันลา ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ดำเนินงานประจำตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)ในการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคมนี้เราจะมีการจัดอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพโดยใช้กิจกรรมแบบองค์รวมฯลฯ  ในการให้ความรู้ในเรื่องการออกกำลังกายโดยใช้กิจกรรมต่างๆนำไปปรับใช้ในการใช้ชีวิตประจำวันให้เหมาะสมกับชุมชนและคนในชุมชน โดยในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 คณาจารย์และ ผู้ปฏิบัติงานร่วมกับสาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้มีการประชุมเพื่อวางแผนการในการจัดกิจกรรม สร้างเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายพื้นฐานให้กับคนในชุมชน โดยประชุมผ่านออนไลน์

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 ทางทีมงานผู้จ้างงานได้มีการไปจัดสถานที่เพื่อเตรียมพร้อมในการจัดกิจกรรมณ หอประชุมโรงเรียนภัทรบพิตร  ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

   

ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ทีมงานผู้จ้างงานได้ลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายโดนใช้กิจกรรมที่หลากหลาย โดยมีทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อาจารย์นวดล อิ่มสุข สาขาพลศึกษา และ อาจารย์เชิดศักดิ์ แก้วแกมดา สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา พร้อมด้วยผู้ช่วยวิทยากร นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาชั้นปีที่ 3 โดยได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและการออกกำลังกายเบื้องต้น ให้กับประชาชนที่เข้าร่วมการอบรม โดยจะมีการทดสอบสมรรถภาพเบื้องต้น และวิเคราะห์ร่างกายของแต่ละท่าน

  

กิจกรรมที่ใช้ในการออกกำลังกายมีดังนี้

  1. การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
  2. การฝึกโยคะ
  3. การออกกำลังกายโดยใช้ยางยืด
  4. การออกกำลังกายโดยใช้ลูกบอล
  5. การออกกำลังกายโยใช้ไม้พ่อง

การฝึกโยคะ

การฝึกโยคะ เป็นสิ่งส่งเสริมในการดูแลสุขภาพที่ดี การเลือกรักษาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นยาสมัยใหม่หรือการนำโยคะไปใช้ร่วมกับการรักษาอื่นๆ ได้อย่างปลอดภัย การฝึกโยคะ เป็นการส่งเสริมการรักษาโรคด้วยตนเอง ทำให้ร่างกายแข็งแรง มีพลัง และทำให้จิตใจปลอดโปร่ง การฝึกโยคะสามารถทำให้กระบวนการรักษาโรคได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพสูงขึ้นและสามารถลดผลกระทบอันเกิดจากความเครียดได้อีกด้วย ในขณะที่คุณฝึกโยคะ

ข้อควรระวังในการฝึกโยคะ (Yoga)
1. ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ คนที่ตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนฝึก จริงอยู่ที่โยคะถูกนำมาใช้ควบคู่กับบำบัดโรคหลายๆ อย่าง แต่ในท่าแต่ละท่าก็มีบางจุดที่อาจเป็นอันตรายกับโรคบางโรคได้ เช่น คนที่มีความดันโลหิตสูงและต่ำไม่ควรทำท่าก้มศีรษะ คนที่มีปัญหาที่คอจะไม่สามารถแหงนและบิดคอมากๆ ได้ ดังนั้นผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ ควรให้แพทย์ยืนยันก่อนว่าสามารถฝึกได้ และควรฝึกโดยมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด ปัญหาสุขภาพที่ควรปรึกษาก่อนการฝึกโยคะ (Yoga) ก็คือ
• ความดันโลหิตสูง
• มีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ
• มีอาการวิงเวียน
• เป็นมะเร็ง เนื้องอก
• เป็นโรคเบาหวาน
• เป็นโรคเอดส์
• เป็นโรคแข็งตัวหลายอย่าง
• เยื่อเมือกเป็นแผล
• เป็นโรคเนื้อเยื่อโผล่
• หูหรือตามีปัญหา
• มีการเจ็บป่วยมานาน
• เพิ่มผ่าตัดมาใหม่ๆ

อย่างไรก็ตาม ก่อนการเริ่มฝึกโยคะเป็นครั้งแรก ให้ปรึกษากับครูผู้ฝึกสอนโยคะ เพื่อขอคำแนะนำท่าฝึกโยคะเป็นการเฉพาะสำหรับภาวะของคุณ ทั้งนี้เพราะว่ามิใช่ว่าท่าฝึกโยคะทุกท่าจะเหมาะสมสำหรับทุกคน…บางท่านเป็นผู้สูงอายุควรได้รับการฝึกท่าที่ง่ายๆปลอดภัยต่อตัวเอง

เขียนบทโดย

นายธีวัฒน์ จันลา ประเภทบัณฑิตจบใหม่

ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรัรัมย์

 

 

 

อื่นๆ

เมนู