ผู้เขียน : นายพงษ์พัฒน์ จีวัฒนา

สังกัด : SC07 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ คณะวิทยาศาสตร์

สถานที่ : วนอุทยานแห่งชาติเขากระโดง ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์


เดือนพฤศจิกายน กระผมและทีมงานผู้ปฏิบัติงานตำบลเสม็ดได้ลงพื้นที่วนอุทยานแห่งชาติเขากระโดง เพื่อทำความดีจิตอาสา โดยการทำความสะอาดพื้นที่และมอบอุปกรณ์ต่างๆ ในการทำความสะอาด ไม่ว่าจะเป็น ไม้กวาดทางมะพร้าว ไม้กวาดดอกหญ้า ถุงมือ ถุงขยะ ที่ตักขยะ และอื่นๆ เป็นต้น จากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ทำให้กระผมได้เรียนรู้และเข้าใจถึงประโยชน์ของการทำจิตอาสามากมาย โดยกระผมจะสรุปให้ฟัง ดังนี้

       1. เป็นตัวอย่างการทำความดี

การสั่งสอนให้คนรุ่นใหม่กลายเป็นคนดี อยู่ร่วมกันในสังคมได้นั้น สิ่งที่สอนได้ดีสุดก็คือ การทำเป็นตัวอย่างให้เขาดู กิจกรรมทำความดีจิตอาสานับว่าเป็นบทเรียนครั้งสำคัญ และตัวอย่างสำคัญของคนรุ่นใหม่ด้วย การทำให้เขาเห็นว่าการร่วมกันทำความดีเป็นอย่างไร ได้อะไรบ้าง สิ่งเหล่านี้จะทำให้คนรุ่นใหม่มองเห็น เข้ามาสัมผัส และซึมซับด้วยตัวเองแบบไม่ต้องพูดอะไรเลย ดั่งคำที่ว่าตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอน

      2. สร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่

สังคมสมัยนี้ยอมรับเลยว่า น่ากลัว!!! มีข่าวร้าย ข่าวอาชญากรรม เกิดขึ้นให้เห็นทุกวันไม่ว่าจะเป็น ค้ายาเสพติด ฉกชิงวิ่งราว ขโมย เห็นกันเยอะมาก จนทำให้คนยุคนี้มองว่าสังคมไม่น่าอยู่น่ากลัว การได้ทำกิจกรรมทำความดีจิตอาสาแบบนี้จะทำให้เราเห็นว่าแท้จริงแล้วสังคมไทยเรายังมีมุมดีอีกเยอะมาก การได้ออกมาทำอะไรร่วมกันเพื่อสังคมเป็นข่าวดี เป็นเรื่องราวที่สร้างขึ้นเพื่อสื่อสารต่อคนในสังคมเพื่อให้รู้สึกว่า สังคมเราน่าอยู่

      3. ช่วยกันรักษา

เราเคยเจอข่าวที่ว่าสังคมไทยไม่สะอาด มีขยะเยอะมากหลังการจัดงานต่างๆ ซึ่งเป็นภาพที่ไม่น่าดูเท่าไร หากเราทำกิจกรรมทำความดีจิตอาสาเกี่ยวกับการเก็บขยะ การทำความสะอาด เราเชื่อว่าคนที่ไปเข้าร่วม เวลาไปงานที่ไหน หรือ เที่ยวอะไร เขาาจะคิดทุกครั้งก่อนจะทิ้งเลยว่า สิ่งที่เราทำนั้นไม่ถูก ควรมองหาถังขยะมากกว่า หรือบางทีเราไปทำจิตอาสาเพื่อพัฒนาพื้นที่ อย่างทำความสะอาดทาสีกำแพง บอกเลยว่าครั้งต่อไปที่เขาคิดจะขีดเขียนอะไรลงไปก็คงต้องมียั้งคิดบ้าง หรืออาจจะเลิกทำพฤติกรรมเหล่านั้นไปเลยก็ได้

      4. ส่งเสริมความสามัคคี

ถามว่าอะไรทำให้ชาติแข็งแกร่งที่สุด คำตอบก็คือ ความสามัคคีของคนในชาตินี่แหละไม่ใช่อาวุธยุทโธปกรณ์ที่ไหนเลย ถ้าคนในชาติสามัคคีกันก็ยากที่ใครจะทำอะไรได้ ความสามัคคีเกิดจากการที่คนในชาติร่วมมือกันทำอะไรบางอย่าง ซึ่งกิจกรรมทำความดีจิตอาสาที่ทำพร้อมกันทั่วประเทศนี่แหละจะเป็นตัวกลางสำคัญในการส่งเสริมความสามัคคีของคนในชาติ

เป็นอย่างไรกันบ่างครับ จากข้อดีที่กระผมกล่าวมาข้างต้น หากใครว่างเราขอเชิญชวนออกมาทำความดีจิตอาสากัน แม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ก็สำคัญนะครับ อีกทั้งยังเป็นการสอนหรือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกหลานของท่านด้วยนะครับ


ลิงค์วีดีโอ : https://youtu.be/F0nONo-k5CA

อื่นๆ

เมนู