สวัสดีค่ะดิฉัน นางสาวสร้อยสุวรรณ ตั้งสำราจิต ประเภทนักศึกษา หลักสูตรsc-07 ทำงานภายใต้ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม ผู้ว่าจ้างงานเขตตำบลเสม็ต ได้ลงพื้นที่เพื่อทำการให้ความรู้เรื่องของการหมักปุ๋ยจากธรรมชาติเพื่อให้ชาวบ้านได้ทำเพื่อประหยัดรายได้ในครัวเรือน และนำไปประกอบอาชีพได้ ภายในงานก็จะมีการอบรมการหมักปุ๋ย และมีการสาธิตวิธีการทำเบื้องต้น

ชาวบ้านให้ความสนใจและเรียนรู้วิธีการทำเป็นอย่างมากและมีส่วนร่วมในการทดลองทุกขั้นตอนทางเราได้เตรียมอุปกรณ์การหมักไปแจกจ่ายให้ชาวบ้านได้นำไปหมักเองที่บ้านอีกด้วย

 

 

 

นางสาว สร้อยสุวรรณ ตั้งสำราญจิต

ผู้จ้างงาน ตำเเหน่งนักศึกษา

Sc-07 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู