• ข้าพเจ้านางสาว ณภัค วงษ์กนก ผู้จ้างงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ในโครงการยกระดับเศรษกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในการปฏิบัติงานในเดือนสิงหาคมผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ประจำหน่วยงานได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ปลาส้มสมุนไพรวันที่16 สิงหาคม 2564 ที่ศาลาประชาคม ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจากคุณภัทรานิษฐ์ กุลพิเชษฐ์วนิช เจ้าของผลิตภัณฑ์ “เธอแอง” จาก จ.บุรีรัมย์มาเป็นวิทยากรซึ่งได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาของแบรนด์เธอแองและพัฒนาจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีสรรพคุณตอบความความต้องการของผู้ใช้ได้จริงๆ โดยเฉพาะเน้นเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีความจำเป็นใช้ในชีวิตประจำวันจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์เธอแองอยู่ที่การเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบซึ่งมาจากธรรมชาติเป็นหลัก  ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ที่ผิวแพ้ง่าย ปลอดภัยในการใช้งาน ที่สำคัญสามารถใช้กับเด็กได้ทุกผลิตภัณฑ์

           

ภายในกิจกรรมจะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการขออย.เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ปลาส้มของตำบลเสม็ดเพื่อให้ชาวบ้านมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตปลาส้มที่ถูกวิธีตามหลักสุขอนามัย เพื่อนำมาใช้สำหรับการพัฒนาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ปลาส้มในพื้นที่ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภค  ทำให้ผลิตภัณฑ์ปลาส้มเป็นที่ยอมรับและมีความต้องการของตลาดมากขึ้น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาส้มสมุนไพรนี้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการช่วยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อให้ชาวบ้านได้นำความรู้เหล่านี้สามารถที่จะนำไปต่อยอดให้เกิดรายได้แก่คนในชุมชน

     

ขั้นตอนการทำปลาส้มสมุนไพร

1.นำปลามาล้างให้สะอาดขอดเกล็ดปลานำใส้ออกให้หมด โดยใช้แปรงสีฟันล้างท้องปลาจนสะอาด

2.ผสมแป้งข้าวจ้าวกับน้ำ 1 กะละมังและนำไปล้างปลาอีกครั้งเพื่อขจัดกลิ่นคาวออกไปจากนั้นนำมาหมักเกลือป่น เวลา 1 ชั่วโมง

3.นำปลาที่หมักเกลือป่นมาล้างน้ำสะอาด 2 ครั้ง และล้างด้วยน้ำผสมแป้งข้าวจ้าวอีก 1 ครั้ง

4.เตรียมส่วนผสม เกลือป่น 1กำมือ ข้าวสุก กระเทียมบด กระชายบด นำมาผสมให้เข้ากันและนำปลามาคลุกกับข้าวที่ได้ผสมไว้นำมายัดในท้องปลาให้พอดีแล้วทำการบรรจุใส่ถุงเพื่อนำมาบริโภคหรือจำหน่ายได้

  

ผู้เขียนบทความ นางสาวณภัค วงษ์กนก
ประเภท บัณฑิตจบใหม่
SC-07 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ขอบคุณค่ะ

อื่นๆ

เมนู