ข้าพเจ้า นายธีรวัฒน์ จันลา (ประเภทบัณฑิตจบใหม่  SC-07 ) และคณะทำงานตำบลเสม็ด  ได้ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)  ในเดือนที่ผ่านมาข้าพเจ้าและคณะทำงานได้มีการพัฒนาสูตรปลาส้มสมุนไพรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ครั้งนี้ในเดือนกันยายน  2564  จึงได้ทำการอบรมแนวคิดและวิธีการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.)  ให้ได้รับการรับรองและแสดงเครื่องหมาย ให้กับคนในชุมชนเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ปลาส้มของชุมชนได้รับเครื่องหมายการันตีคุณภาพและสามารถยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชนต่อไป

 

           จากการอบรมของคนในชุมชน ชาวบ้านสามารถนำความรู้และแนวคิดจากการอบรมไปประยุกต์และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ปลาส้มให้ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.)ได้  เพื่อที่ผลิตภัณฑ์ชุมชนจะได้มีความน่าเชื่อถือ  การันตีว่าผลิตภัณฑ์ปลาส้มอร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย  และสามารถกระจายความต้องการของตลาดได้  และสามารถสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนในช่วงสถานการณ์โควิค 19 ได้ต่อไป

เขียนบทความโดย นายธีรวัฒน์  จันลา ประเภทบัณฑิตจบใหม่  ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู