1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC07 - ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. สร้างเพจแบรนด์ปลาส้มและมัคคุเทศก์น้อยนำเที่ยว ณ วนอุทยานเขากระโดง ต่อด้วยวิธีการทำปุ๋ยหมัก SC-07 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

สร้างเพจแบรนด์ปลาส้มและมัคคุเทศก์น้อยนำเที่ยว ณ วนอุทยานเขากระโดง ต่อด้วยวิธีการทำปุ๋ยหมัก SC-07 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาวอิศริยา  ดีอ้อม  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ SC-07

ข้าพเจ้า อาจารย์ผู้ดูแลและทีมทำงานได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานโดยการจัดโครงการอบรมแก่ประชาชนในพื้นที่ ดังนี้

1.กิจกรรม การทำบรรจุภัณฑ์ปลาส้มและทักษะการทำตลาดออนไลน์เพื่อจำหน่ายออนไลน์       การขายปลาส้มทางออนไลน์เป็นการต่อยอดจากการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ปลาส้มในพื้นที่ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นการอบรมให้แก่กลุ่มผู้ผลิตปลาส้มในพื้นที่ ในการอบรมครั้งนี้กลุ่มผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ปลาส้มได้รับความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับการทำปรรจุภัณฑ์และการขยายตลาดแนวใหม่ของกลุ่มผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ปลาส้มในพื้นที่ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อขยายโอกาสและสร้างรายได้เสริมของประชนในพื้นที่ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

2.กิจกรรมมัคคุเทศน์น้อย                                                                                                                                                   ณ วนอุทยานเขากระโดงจัดกิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย กิจกรรมในครั้งนี้มีนักเรียนจากโรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยาเข้าร่วมกิจกรรม โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการสร้างความรู้เกี่ยวกับการเป็นไกด์นำเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวและประวัติความเป็นมาของวนอุทยานเขากระโดงสถานที่สำคัญในวนอุทยานเขกระโดงและเป็นการสร้างไกด์นำเที่ยวรุ่นเยาว์ในพื้นที่ วัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลเสม็ด มีความรู้เพิ่มเติมและมีทักษะในการฝึกปฏิบัติงานเป็นผู้แนะนำในการนำเที่ยวและถ่ายทอดประวัติความเป็นมาของวนอุทยานเขากระโดงได้ ซึ่งเด็กๆดูสนุกสนานพร้อมเรียนรู้อยู่เสมอ ให้ความสนใจกับกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างมาก จุดเช็คอิน ไหว้พระประจำเมือง พระสุภัทรบพิตร เป็นพระพุทธรูปคู่เมืองบุรีรัมย์ ภายในเศียรบรรจุพระธาตุ มีฉัตรกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประดิษฐานอยู่บนเขากระโดงหันหน้าไปทางทิศเหนือ จากที่ตั้งของพระองค์สามารถมองเห็นทัศนียภาพของตัวเมืองบุรีรัมย์ได้นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นมากราบไหว้บูชาขอพร

3.กิจกรรม ทำปุ๋ยหมักชีวภาพให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน การทำปุ๋ยหมักจากต้นกล้วย ใช้ในการบำรุงเร่งการเจริญเติบโตในการปลูกพืช                                             

  ส่วนผสม

  1. หน่อกล้วย 3 ส่วน
  2. กากน้ำตาล 1 ส่วน
  3. น้ำมะพร้าวอ่อน
  4. น้ำจากบ่อ สระ ธรรมชาติ                                                                                                                                                                                                                                                                  อุปกรณ์       บัวรดน้ำ                                                                                                                                                                              วิธีทำน้ำหมัก ทำน้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพก่อน โดยนำหน่อกล้วย 3 ส่วน มาสับเป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วผสมให้เข้ากันกับกากน้ำตาล 1 ส่วน เทน้ำมะพร้าวอ่อนลงไปให้พอท่วม ปิดฝาให้แน่นสนิทเพื่อไล่อากาศ 1 วัน แล้วรอประมาณ 10-15 วัน ค่อยนำมากรองใส่ขวดพร้อมเก็บไว้ในที่ร่มเพื่อรอใช้งาน

 

ผู้เขียนบทความ

นางสาวอิศริยา ดีอ้อม ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ U2T SC-07

อื่นๆ

เมนู