เนื่องด้วยข้าพเจ้า  นางสาวจันทิมา  บุญรัมย์  (บัณฑิตจบใหม่  SC07 )  และคณะการทำงานตำบลเสม็ด  ได้ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)  จนถึงขั้นตอนการจัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแก่ชุมชน  ณ  โรงเรียนภัทรบพิตร  บ้านเลขที่ 137 หมู่ 11 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

                โดยโครงการการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแก่ชุมชนทางคณะการทำงานได้นัดหมายประชุมออนไลน์ผ่าน  GoogleMeet  เมื่อวันที่  12  ตุลาคม  2564  เพื่อที่จะได้พูดคุยรายละเอียดของกิจกรรม  และแบ่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ  เมื่อได้พูดคุยรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว  จึงได้นัดหมายกันไปจัดสถานที่ในวันที่  14  ตุลาคม  2564  แล้วในวันที่  15  ตุลาคม  2564  ได้จัดกรรมส่งเสริมสุขภาพแก่ชุมชน  ณ  โรงเรียนภัทรบพิตร  บ้านเลขที่ 137 หมู่ 11 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้ชุมชมได้มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในชุมชน  โดยการให้ตัวแทนชุมชนมาร่วมกิจกกรมที่ทางคณะการทำงานจัดขึ้น  ทางคณะการทำงานได้เตรียมหลักสูตรที่ถูกต้องทางสุขภาพมาให้ตัวแทนได้เรียนรู้เพื่อที่จะนำไปถ่ายทอดแก่บุคลากรในชุมชม  เพื่อให้บุคลากรในชุมชนได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

หากมีข้อบกพร่องประการใด  กราบขออภัยมา ณ  ที่นี้

ผู้เขียนบทความ นางสาวจันทิมา  บุญรัมย์  ประเภท บัณฑิตจบใหม่  หลักสูตร SC-07  ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

 

อื่นๆ

เมนู