เนื่องด้วยข้าพเจ้า  นางสาวจันทิมา  บุญรัมย์  (บัณฑิตจบใหม่  SC07 )  และคณะการทำงานตำบลเสม็ด  ได้เข้าร่วมกิจกรรมประจำตำบลประจำปี   คือ  ประเพณีสืบสานตำนานกวนข้าวทิพย์และประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2564  วันที่ 21-22  ตุลาคม 2564 ณ วัดพระพุทธบาทเขากระโดง และบริเวณทางขึ้นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูเขาไฟกระโดง ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์   โดยประเพณีนี้เป็นประเพณีประจำตำบลเสม็ดและพื้นที่ใกล้เคียงสามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมนี้ได้  ประเพณีจะจัดขึ้นทุกทุกปีซึ่งจะตรงกับวันออกพรรษา

โดยจะมีประชาชนตำบลในพื้นที่ตำบลเสม็ดจำนวนมาก ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และปฏิบัติธรรมจิตตภาวนา เนื่องในวันธรรมสวนะ และเทศกาลประเพณีกวนข้าวทิพย์และประเพณีตักบาตรเทวีโรหณะ ประจำปี 2564 โดยมีพระสงฆ์ จำนวน 7 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ประเพณีกวนข้าวทิพย์ เป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ร่วมกันจัดขึ้นเนื่องในวันออกพรรษาเป็นประจำทุกปีต่อเนื่องกันมายาวนาน เพื่ออนุรักษ์ สืบสานประเพณีสำคัญในพุทธประวัติโดยช่วงเช้าที่ผ่านมา ได้มีการประกอบพิธีกวนข้าวทิพย์ โดยชาวบ้านในพื้นที่ตำบลเสม็ด อ.เมือง ต่างนุ่ง ขาวห่มขาวกวนข้าวทิพย์ จำนวน 5 กระทะ ซึ่งมีส่วนประกอบจากข้าวตอก นมสด น้ำตาลปี๊บมงคล เครื่องปรุงกวนข้าวทิพย์ปลุกเสก น้ำผึ้ง และส่วนผสมอื่นๆ รวม 108 ชนิด ใช้วิธีการกวน หรือเคี่ยวด้วยไฟ เป็นเวลา 1 วันเต็ม เมื่อเคี่ยวจนเสร็จแล้วนั้น จะได้นำไปทำบุญตักบาตรในวันออกพรรษา และแบ่งปันให้ประชาชนนำไปรับประทาน ถือเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต เนื่องจากเชื่อกันว่า ประเพณีกวนข้าวทิพย์จัดขึ้นปีละครั้งในวันออกพรรษเท่านั้น และส่วนประกอบล้วนมาจากสิ่งของที่เป็นมงคล อีกทั้งยังชื่อว่าพุทธศาสนิกชนที่ร่วมกวนข้าวทิพย์จะได้ตั้งใจอธิษฐานจิตให้บริสุทธิ์ เผาผลาญกิเลส และความไม่ดีทั้งหลายให้หมด เกิดผลบุญอันยิ่งใหญ่ เป็นอานิสงส์ก่อให้เกิดความสันติสุขอย่างแท้จริง

การที่ข้าพเจ้าและคณะการทำงานได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ทำให้ได้รู้ซึ่งถึงประวัติของประเพณีสืบสานตำนานกวนข้าวทิพย์และประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะของตำบลเสม็ดมากยิ่งขึ้น  สามารถนำความรู้ไปประชาสัมพันธ์  และนำมาเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวในวันสำคัญ  เพื่อให้คนอื่นๆได้รู้จักมากยิ่งขึ้น

   

หากมีข้อบกพร่องประการใด  กราบขออภัยมา ณ  ที่นี้

ผู้เขียนบทความ นางสาวจันทิมา  บุญรัมย์  ประเภท บัณฑิตจบใหม่  หลักสูตร SC-07  ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

 

อื่นๆ

เมนู