เนื่องด้วยข้าพเจ้า  นางสาวจันทิมา  บุญรัมย์  (บัณฑิตจบใหม่  SC07 )  และคณะการทำงานตำบลเสม็ด  ได้จัดทำการจัดอบรมเรื่องการจัดตั้งเพจFacebook เพื่อใช้ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปลาส้ม  เมื่อวันที่  19  พฤศจิกายน  2564  โดยการเชิญวิทยากรด้านOnline มาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำเพจโดยเฉพาะ  และได้มีตัวแทนประชาชนได้เข้าร่วมอบรมด้วย การจัดอบรมครั้งมีหัวข้อเกี่ยวกับปลาส้มสมุนไพร

หลักการอบรมจะประกอบไปด้วย  วิธีขั้นพื้นฐานด้านการใช้อินเทอร์เน็ต  วิธีการสร้างเพจจากFACEBOOK  การโพสข้อความบนFacebookอย่างไรให้ดูน่าสนใจ  การจัดแต่งรูปภาพให้ดูน่าดึงดูดจากจากผู้บริโภค  ในยุคปัจจุบันการใช้Facebook  โฆษณาสินค้าทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้น  และสามารถทำให้สินค้าเป็นที่รู้จักได้ง่ายมากขึ้น  และสามารถลดต้นทุนลงในการโฆษณาสินค้าได้

 

หากมีข้อบกพร่องประการใด  กราบขออภัยมา ณ  ที่นี้

ผู้เขียนบทความ

นางสาวจันทิมา  บุญรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (SC-07)

อื่นๆ

เมนู