โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ข้าพเจ้า นายพงษ์พัฒน์ จีวัฒนา ประเภท บัณฑิตจบใหม่ หลักสูตร SC-07

ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

          เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมากระผมและทีมงานตำบลเสม็ดได้จัดการอบรมมัคคุเทศน์น้อยรุ่นใหม่

เพื่อมาแนะนำนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวภูเขาไฟเขากระโดงในท้องถิ่นตำบลเสม็ด วนอุทยานเขากระโดงเป็นป่าเต็งรังซึ่งมีพันธุ์ไม้

และเห็ดหลากหลายสายพันธุ์ มีนกน้ำกว่า 125 สายพันธุ์ กระรอกบินจิ๋วท้องขาว กระต่ายป่า กระรอกหลากสี เนื้อที่ของวนอุทยานมีทั้งหมด 1450 ไร่ สูงจากระดับน้ำทะเล 256 เมตร

วนอุทยานแห่งนี้มักจะมีการจัดงานบริเวณนี้ เช่น “เทศกาลภูเขาไฟ สัมผัสลมหนาวคืนเดือนหงาย”  BURIRAM VOLCANO FESTIVAL “ เป็นประจำทุกปีเพื่อสืบสานวัฒนธรรมและเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวอีกด้วย

ลิงค์วีดีโอ

อื่นๆ

เมนู