รัตนเมธี ประทุมนอก

ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  เป็นพื้นที่ในโครงการ     ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ   รับผิดชอบโดยคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เดือนสิงหาคม 2564 เป็นเดือนที่ข้าพเจ้าและอาจารย์ประจำตำบล ออกพัฒนาสูตรปลาส้ม สมุนไพร ในชื่อปลาส้มอารมณ์ดี ทำกิจกรรมในโครงการ     ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ     (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของ ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

วัน ศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 ข้าพเจ้า อาจารย์ประจำตำบล และผู้จ้างงาน ได้รวบรวมหลักสูตร และวิธีการทำปลาส้มสมไพร ภายใต้ชื่อ ปลาส้ม อารมณ์ดี เพื่อจะไปพัฒนาหลักสูตรปลาส้มให้ ชุมชนตำบลเสม็ด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ต่อยอด และพัฒนาสูตรปลาส้มจริง โด้อย่างยั่งยืน

โดยสูตร ส่วนผสมทุกอย่าง ได้พัฒนามาจากอาจารย์ และผู้จ้างงาน ต.เสม็ด จ.บุรีรัมย์        สังกัด SC-07 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ได้ลองผิดลองถูก จึงได้มาเป็นปลาส้มสมุนไพร ภายได้ชื่อปลาส้มอารมณ์ดี

วันจันทร์ ที่ 16 สิงหาคม 2564 ข้าพเจ้าพร้อมอาจารย์ประจำตำบล และชุมชน ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ ได้อบรมและพัฒนาหลักสูตรปลาส้มสมุนไพร ภายใต้ชื่อ ปลาส้มอารมณ์ดี แต่ด้วยสถานการณ์ โรคระบาด Covid-19 จึงได้จัดการอบรมเป็น รอบเช้า 9:00-12:00 น. รอบบ่าย 13:00-16:00น. โดยแบ่งผู้เข้าอบรมณ์เป็นสองทีม

ข้าพเจ้า พร้อมอาจารย์ ประจำตำบล ได้ ทำแผ่นพับ ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำปลาส้มสมุนไพรทั้งหมดพร้อมต้นทน ในการทำ ขั้นตอนในการทำ ส่วนผสม วิธีการทำ เงินทุน วัสดุ อุปกรณ์ ตลาดแหล่งจำหน่าย และ รายได้  โดยคนในชุมชนให้ความสนใจ และร่วมมือเป็นอย่างดี

โดยแบ่งสูตรปลาส้มเป็น 3 สูตร ดังนี้

1.สูตรปลาส้มสมุนไพร ขมิ้น+กระชายขาว

2.สูตรปลาส้มสมุนไพร กระชาย

3.สูตรปลาส้มสมุนไพรใบกัญชา

ขั้นตอนและวิธีการทำ ดังต่อไปนี้

1 นำปลามาล้างให้สะอาดนำไส้ออกให้หมด

2 ใช้แปรงสีฟันล้างในท้องปลาให้สะอาด

3 ผสมแป้งข้าวจ้าวกับน้ำ 1 กะละมังนำไปล้างปลาอีกครั้งเพื่อขจัดกลิ่นคาว

4 นำปลาที่ล้างสะอาดหมักกับเกลือป่น ใช้เวลาหมัก 1 ชั่วโมง

5 หลังจากนั้นล้างปลาด้วยน้ำสะอาด 2 ครั้ง แล้วล้างด้วยน้ำผสมแป้งข้าวจ้าวอีก 1 ครั้ง

6 นำเกลือป่น 1 กำมือ ข้าวสุก กระเทียมบด กระชายบดผสมให้เข้ากัน

7 นำปลามาคลุกเคล้ากับข้าวที่ผสมไว้และนำข้าวยัดท้องปลา แล้วทำการบรรจุใส่ถุง

ในนการนี้ ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง   เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติ และเขียนบทความในเชิงวิชาการ

 

ผู้เขียนบทความ นายรัตนเมธี  ประทุมนอก

ประเภท ประชาชน

SC-07 คณะวิทยาศาสตร์

ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู