ข้าพเจ้านางสาวเสาวลักษณ์ สารคำ ประเภทนักศึกษา ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบ  บูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

จากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาทำให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวตำบลเสม็ดลดลงอย่างมาก วันนี้เราจึงอยากจะส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเสม็ด ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวตำบลเสม็ด 2 ที่มาแนะนำ

สถานที่ที่ว่านี้ก็คือ” เขากระโดง”จังหวัดบุรีรัมย์  ที่นี่มีดี ไม่เหมือนที่อื่นตรงที่มีเป็นปากปล่องภูเขาไฟที่สูงจากระดับน้ำทะเล 230 เมตร เป็น 1 ใน 6 ภูเขาไฟที่ดับแล้ว ของจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งภูเขาไฟ   “เขากระโดง” เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ  เพราะได้รับการยกระดับเป็น“วนอุทยานภูเขาไฟเขากระโดง” มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ทุกเพศ ทุกวัย และทุกสภาพร่างกาย ให้สามารถเดินทางเข้าถึงและชื่นชมความงามตามธรรมชาติได้ถึงปากปล่องภูเขาไฟ  สมกับคอนเฃ็ปต์ความตั้งใจของหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่จะทำให้”เขากระโดง” เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ตรงกับความหมายที่ว่า “ไม่ว่าใครก็เที่ยวได้”

ในส่วนสถานที่ที่2 ก็คือ  วัดป่าเขาน้อย เป็นวัดป่ากรรมฐานสาย หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ที่พัฒนาขึ้นตามแรงศรัทธาของประชาชนที่มีต่อ พระโพธิธรรมจารย์เถร หรือ หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ อดีตเจ้าอาวาส ซึ่งเป็นทั้งลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่น และวิปัสสนาจารย์ที่ทุกคนเคารพนับถือ วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ใน ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ติดเขตวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง บรรยากาศโดยรอบสงบร่มรื่น เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมและทำจิตใจให้สงบ นอกจากนี้ยังอยู่ใกล้กับตัวเมือง จึงทำให้เดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกค่ะ

จากที่เห็นคือ พระบรมธาตุเจดีย์ศรีสุวจคุณานุสรณ์ เป็นพระธาตุที่สร้างขึ้นใหม่โดยอิงตามลักษณะสถาปัตยกรรมขอมโบราณ ซึ่งถอดแบบมาจาก ปราสาทหินพนมรุ้ง มีความสวยงามมากๆ โครงสร้างก่อด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ทาด้วยสีแดง ล้อมรอบด้วยสะพานนาคและบันไดนาคประดับอยู่ตรงด้านหน้า องค์พระธาตุมีความสูงราว 31 เมตร ภายในเป็นอาคาร 2 ชั้น เป็นทั้งที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุ รวมถึงเป็นที่เก็บอัฐบริขาร และที่ประดิษฐานรูปเหมือนของ หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ เพื่อรำลึกถึงพระคุณของท่านค่ะ

ด้วยพื้นที่กว่า 1,132 ไร่ วัดป่าเขาน้อย จึงไม่ได้เพียงเป็นที่ประดิษฐานของ พระบรมธาตุเจดีย์ศรีสุวจคุณานุสรณ์ เท่านั้น แต่มีส่วนของป่าเขาที่สงบร่มรื่น เอื้ออำนวยแก่การเจริญสติภาวนา และการปฏิบัติธรรมแบบวิปัสสนากรรมฐาน นอกจากนี้ทั้งพระภิกสุสงฆ์และผู้คนที่อาศัยอยู่ที่วัดยังมีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย จึงเป็นโอกาศอันดีในการพักผ่อนจากความวุ่นวาย และมาสัมผัสกับธรรมชาติและอากาศบริสุทธิ์ที่วัดแห่งนี้ค่ะ

ผู้เขียนบทความ นางสาวเสาวลักษณ์ สารคำ ประเภทนักศึกษา

หลักสูตร SC07 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

 

 

อื่นๆ

เมนู