ข้าพเจ้า นางสาวเสาวลักษณ์ สารคำ ผู้รับจ้างงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ประเภท นักศึกษา หลักสูตรsc07 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ในเดือนธันวาคม 2564

ดิฉัน ทีมงานและคณะอาจารย์ได้ลงพื้นที่  วนอุทยานเขากระโดงจัดกิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย กิจกรรมในครั้งนี้มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยาเข้าร่วมกิจกรรม ได้ฟังการบรรยายต่างๆให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา จุดต่างๆที่ต้องแวะชม การท่องเที่ยววนอุทยานเขากระโดง แดนลาวา ป่าวัฒนธรรม ภูเขาไฟ

การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการสร้างความรู้เกี่ยวกับการเป็นไกด์นำเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวและประวัติความเป็นมาของวนอุทยานเขากระโดงสถานที่สำคัญในวนอุทยานเขกระโดงและเป็นการสร้างไกด์นำเที่ยวรุ่นเยาว์ในพื้นที่ วัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลเสม็ด มีความรู้เพิ่มเติมและมีทักษะในการฝึกปฏิบัติงานเป็นผู้แนะนำในการนำเที่ยวและถ่ายทอดประวัติความเป็นมาของวนอุทยานเขากระโดงได้ ซึ่งเด็กๆดูสนุกสนานพร้อมเรียนรู้อยู่เสมอ

นอกจากกิจกรรมมัคคุเทศน์น้อย  ยังมีการทำกิจกรรมการทำปุ๋ยหมัก

วัสดุอุปกรณ์ในการทำน้ำหมักชีวภาพหน่อกล้วย หรือจุลินทรีย์หน่อกล้วย

  • 1.หน่อกล้วย สูงประมาณ 1 เมตร 3 กิโลกรัม
  • 2.กากน้ำตาล 1 ลิตร
  • 3.น้ำฝนหรือน้ำประปาที่ไม่มีคลอรีน 1 ลิตร
  • 4.BM 3 ฝา
  • 5.ถังพลาสติกพร้อมฝาปิด 1 ใบ

วิธีการทำง่ายๆ

1.สับหน่อกล้วยให้เป็นชิ้นละเอียด

2.เติมน้ำฝนหรือน้ำประปาที่เตรียมไว้ และเติม BM ลงไปในถังทั้ง 3 ฝา พร้อมทั้งคนให้เข้ากันประมาณ 15 นาที

3.ใส่หน่อกล้วยที่เตรียมไว้ลงไปในถัง คนให้เข้ากัน ปิดฝาทิ้งไว้ในร่ม 10 วัน

4.เมื่อต้องการใช้น้ำหมักให้นำผ้ากรองเอาเฉพาะน้ำไปรดผัก รดใบข้าว ส่วนกากหน่อกล้วย สามารถนำไปเป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้ได้

ผู้เขียนบทความ

นางสาวเสาวลักษณ์ สารคำ ประเภทนักศึกษา ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ U2T SC-07

 

 

อื่นๆ

เมนู