ข้าพเจ้านางสาว ณภัค วงษ์กนก ผู้จ้างงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ต.เสม็ด .เมือง .บุรีรัมย์ในโครงการยกระดับเศรษกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ด้วยสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด 19 ซึ่งมีการประกาศกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นโรคร้ายแรงทำให้เกิดการตื่นตระหนกของประชาชนทั่วโลกในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยเราด้วย ซึ่งพบการระบาดไปในหลายประเทศส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อไวรัสและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม อย่างรุนแรง สถานการณ์การระบาดกำลังแพร่กระจายอย่างต่อเนื่องและยังไม่สามารถควบคุมได้ ดังนั้นทางทีมงานและคณะอาจารย์ได้ตระหนักถึงปัญหาในด้านนี้ จึงจัดโครงการจัดทำแอลกอฮอล์เจลล้างมือและแมสผ้าเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

วันที่24 มิถุนายน 2564 ได้มีการจัดกิจกรรมการทำสบู่เหลวและสบู่ก้อนล้างมือ เพื่อนำไปแจกจ่ายในชุมชนเพื่อป้องกันโควิด-19 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ทุกคนสามารถเข้าถึงแอลกอฮอล์เจลล้างมือได้อย่างทั่วถึง เป็นการช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้นและแจกจ่ายไปตามหมู่บ้านให้ทั่วถึงโดยทุกคน

และได้มีการสอนทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าใช้เองเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับชาวบ้านในการแก้ปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยทำให้ทุกคนในครอบครัวได้ใช้เพื่อป้องกันตนเองสามารถซักให้สะอาดแล้วนำกลับมาใช้ซ้ำได้เรื่อยๆ ช่วยประหยัดเงินลดปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยและยังช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ลดขยะในประเด็นของการใช้หน้ากากอนามัยแบบกระดาษที่ต้องใช้แล้วทิ้ง เป็นการช่วยโลกร้อนไปพร้อมๆ กันได้อีกด้วย

ผู้เขียนบทความ นางสาวณภัค วงษ์กนก
ประเภท บัณฑิตจบใหม่
SC-07 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ขอบคุณค่ะ

 

อื่นๆ

เมนู