โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

 (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

SC-07 ร่วมใจต้านภัยโควิด ณ วนอุทยานเขากระโดง  ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นางสาวบุณฑริก โพธิบัติ ผู้ปฏิบัติงาน ประเภท นักศึกษา หลักสูตร SC-07 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมทีมงาน นักศึกษานักศึกษาจบใหม่ ประชาชน และอาจารย์ประจำโครงการ ประจำเดือนมีนาคม ณ วนอุทยานเขากระโดง ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ปัจจุบันเราทุกคนต่างทราบดีว่าสถานการณ์ทุกวันนี้ยังคงมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ผู้คนต่างหวั่นวิตก และเฝ้าระวัง ส่งผลให้การท่องเที่ยว ณ วนอุทยานเขากระโดงนั้นมีนักท่องเที่ยวน้อยลง การค้าขายของพ่อค้า แม่ค้าทั้งใน และนอกบริเวณวนอุทยานเขากระโดงขาดรายได้

ทางโครงการ และผู้รับผิดชอบกลุ่ม SC-07 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ทุกประเภท เล็งเห็นว่าปัญหาของโรคโควิด – 19 เป็นเรื่องที่ใกล้ตัว และเฝ้าระวังได้เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว และผู้คนบริเวณใกล้เคียง จึงได้แบ่งพื้นที่หน้าที่ให้แต่ละกลุ่มที่ได้แบ่งกลุ่มไว้แล้ว ลงพื้นที่ตามจุดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์ในเรื่องของการฉีดวัคซีน หรือการแนะนำวิธีป้องตนเองจากโรคโควิด-19 ในส่วนที่ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบนั้นอยู่ในพื้นที่กลุ่ม 1 คือการทำความสะอาด การคัดแยกขยะ การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ณ บริเวณ วนอุทยานเขากระโดง

เริ่มตั้งแต่การปัดกวาดบริเวณบันไดขึ้นเขากระโดง การคัดแยกขยะ แจกหน้ากากอนามัย แจกเจลล้างมือแอลกอฮอล์ให้กับนักท่องเที่ยว พ่อค้า แม่ค้า และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามจุดต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

 

การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 นั้นนอกจากจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพทำให้เจ็บป่วยไปจนถึงการเสียชีวิต ยังส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว เศรษฐกิจก่อให้เกิดความยากลำบาก และอีกหลาย ๆ อย่าง

ดังนั้นเราทีมงานผู้ปฏิบัติงานของตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมป้องกันโรคระบาดในครั้งนี้ด้วยการร่วมแรงร่วมใจกันลงพื้นที่ทำความสะอาดพื้นที่ ฉีด พ่น แยกขยะ แจกหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือแอลกอฮอล์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมา ณ วนอุทยานเขากระโดง และสร้างขวัญกำลังใจให้พ่อค้า แม่ค้า ผู้อาศัยบริเวณใกล้เคียงให้ผ่านพ้นวิกฤติโรคระบาดครั้งนี้ไปด้วยกันอย่างปลอดภัย

ลิงก์วิดีโอประจำตำบล

 

นางสาวบุณฑริก โพธิบัติ

ผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา

 

 

อื่นๆ

เมนู