ข้าพเจ้านางสาว ณภัค วงษ์กนก ผู้จ้างงานประเภทบัณฑิตจบใหม่.เสม็ด .เมือง .บุรีรัมย์ในโครงการยกระดับเศรษกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2564ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ไปในตำบลเสม็ดเพื่อให้ความรู้การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19และสอนทำหน้ากากอนามัย/face shield ให้กับผู้นำชุมชน, อสม,และประชาชน เพื่อใช้ป้องกันตนเองเบื้องต้นและลดค่าใช้จ่ายและได้เชิญชวนให้ทุกคนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทยได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วรัฐบาลจึงมีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19 โดยการนำเข้าวัคซีนและพร้อมให้บริการกับประชาชน โดยวัคซีนที่ไทยนำเข้ามานั้น คือ Sinovac Vaccine โดยในจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้เริ่มมีการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนไปแล้วโดยประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปสามารถลงทะเบียนรับวัคซีนป้องกัน Covid-19 ได้ 3 ช่องทางดังนี้

อย่างไรก็ตาม ควรทำความเข้าใจว่าการฉีดวัคซีนโควิดนั้นไม่ได้หมายความว่าจะสามารถป้องกันการติดเชื้อได้ 100% หากติดเชื้อโควิด-19 ก็จะช่วยลดอาการความรุนแรงของโรคลงได้ รวมทั้งช่วยลดอัตราการเสียชีวิตดังนั้นทุกคนจึงยังต้องดูแลตัวเองโดยการสวมหน้ากากอนามัย,ล้างมือให้ถูกวิธีและรักษาระยะห่างทางสังคมเพื่อลดโอกาสการรับเชื้อ

 

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าอยากเชิญชวนให้ทุกคนเข้ารับการฉีดวัคซีนกันเยอะๆ เพื่อลดความรุนแรงเมื่อมีการติดเชื้อ ลดอัตราการเสียชีวิตและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย

ผู้เขียนบทความ นางสาวณภัค วงษ์กนก
ประเภท บัณฑิตจบใหม่
SC-07 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ขอบคุณค่ะ

 

 

 

อื่นๆ

เมนู