โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ข้าพเจ้า นางสาวนีรนุช อินทรนิท ประเภท ประชาชน หลักสูตร SC-07
ได้ลงพื้นที่ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 10 หมู่ที่19 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบรีรัมย์

ข้าพเจ้าพร้อมคณะอาจารย์ นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ ประชาชน ได้ประชุมหารือรวมกัน ในวันที่ 18 มิถุนายน ที่ผ่านมา เรื่องการนำอุปกรณ์ ต่างๆ ไปมอบแก่ประชาชน ในชุมชนบ้านเสม็ด และ วัดในชุมชน เช่น เจล แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย จำนวนหนึ่ง ทางเรา หวังว่าจะเป็นประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อยประชาชน ในหมู่บ้าน

เนื่องจากในช่วงนี้ มีการระบาดอย่างหนัก ของโรคโควิด-19 ข้าพเจ้า และทีมงาน ได้ลงพื้นที่ บ้านเสม็ด ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เมื่อ วันที่ 24 มิถุนายน ที่ผ่านมา ได้นำอุปกรณ์ เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ซิงค์ล้างมือ มามอบแก่ ศูนย์เด็กเล็กวัดป่าไรเร วัดป่าไรเร และศาลากลางหมู่บ้าน เพื่อใช้ประโยชน์ในการล้างมือทำความสะอาด ก่อน-หลัง เพื่อสุขอนามัย ที่ดี

ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโรคติดเชื้อ โควิด-19 (COVID-19) อย่างต่อเนื่อง ทำให้ประชาชนมีกันตื่นตัว หันมาดูแลตัวเอง ป้องกันตัวเอง ตามมาตรการ เช่น การล้างมือบ่อยๆ การใช้แอลกอฮอล์เจล การรักษาความสะอาด การรับประทานอาหารปรุงสุก หลีกเลี่ยงการทานอาหารร่วมกัน แต่หากมีความจำเป็นก็ใช้ช้อนกลางส่วนตัวในการกินอาหารร่วมกับผู้อื่น

การดูแลตัวเอง รักษาสุขภาพ การเว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือบ่อยๆ อย่างน้อย 20 วินาที ด้วยเจล แอลกอฮอล์ รวมถึงการสวมหน้ากากอนามัย ทุกครั้งที่ออกจากบ้านหรือพบเจอคน เพื่อความปลอดภัยของเราทุกคน
การดูแลร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่แออัด การรวมกลุ่มคนกันเป็นจำนวนมาก งดกิจกรรมสังสรรค์ งดออกนอกบ้านโดยไม่จำเป็น สามารถช่วยให้เราปลอดภัยจากโรคร้ายได้ไม่มากก็น้อย

ข้อมูลที่ได้รับมา ได้นำมาวิเคราะห์ในส่วนที่พบเจอมา เช่น ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ พร้อมกับความต้องการของประชาชนในครัวเรือนนั้นๆ ให้ได้รับข้อมูลในเชิงลึก และเป็นจริงให้มากที่สุด

ผู้เขียนบทความ นางสาวนีรนุช อินทรนิท

ประเภท ประชาชน

SC-07 คณะวิทยาศาสตร์

ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู