เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ข้าพเจ้านางสาวจันทิมา  บุญรัมย์  (บัณฑิตจบใหม่)  และคณะการทำงานตำบลเสม็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  ได้ลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมให้ความรู้กับชาวบ้านเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันโรค Covid-19  จากกิจกรรมที่ได้จัดเตรียมมามีดังนี้  1.การทำหน้ากากอนามัยจากผ้า  2.แอลกอฮอล์ล้างมือ  3.สเปรย์แอลกอฮอล์  4.ครีมอาบน้ำ  และได้ทำการมอบซิงค์ล้างมือให้กับชุมชน

จากการลงพื้นที่  กระบวนการทำหน้ากากอนามัยจากผ้ามีดังนี้

วัสดุอุปกรณ์

1.ผ้าที่ใช้ทำหน้ากากอนามัย เช่น ผ้าฝ้ายมัสลิน 100 % ตัดเป็นชิ้น กว้าง 16 ซม. ยาว 19 ซม. จำนวน 2 ชิ้น

  1. ยางยืดสำหรับทำสายคล้องหู ยาว 18-20 ซม. 2 เส้น
  2. กรรไกร ไม้บรรทัด สีเขียนผ้าหรือดินสอ เข็มหมุด ด้าย จักรเย็บผ้า(ถ้ามี)

วิธีทำ

  1. ตัดผ้ามัสลิน ขนาดกว้าง 16 ซม. ยาว 19 ซม. จำนวน 2 ชิ้น และตัดยางยืดสำหรับทำสายคล้องหู ยาว 18-20 ซม. (ให้เหมาะสมกับความกว้างของใบหน้าแต่ละคน) จำนวน 2 เส้น
  2. นำยางยืดมาเย็บติดที่มุมผ้าด้านนอกของผ้าชิ้นแรก
  3. นำผ้าทั้ง 2 ชิ้นมาวางซ้อนกัน หันผ้าด้านนอกหรือด้านถูกเข้าหากัน จะสังเกตได้ว่ายางยืดจะอยู่ด้านในระหว่างผ้า 2 ชิ้น
  4. เย็บมือหรือเดินจักรโดยรอบห่างจากริมผ้าประมาณครึ่งเซนติเมตร โดยเว้นช่องว่างประมาณ 10 ซม. สำหรับไว้กลับผ้า และเมื่อกลับตะเข็บผ้าแล้วให้สอยปิดริมผ้าที่เว้นไว้ให้เรียบร้อย
  5. จับทวิสตรงกลางผ้า โดยพับครึ่งตามแนวยาว วัดจากกึ่งกลางลงมา 3 ซม. ใช้เข็มหมุดกลัด 2 ด้าน
  6. จับทวิสกลางผ้าให้กางออก แล้วเย็บตรึงด้านข้างทั้ง 2 ด้านให้เรียบร้อย จะได้หน้ากากอนามัยชนิดผ้าที่พร้อมใช้งาน
  7. จะได้หน้ากากอนามัยแบบผ้าตามต้องการ ถ้าไม่มีจักรเย็บผ้าก็สามารถใช้การเย็บมือได้โดยการเย็บด้นถอยหลังเพื่อให้หน้ากากอนามัยมีความทนทานในการใช้งาน

หน้ากากอนามัยแบบผ้าเมื่อใช้แล้ว ให้เปลี่ยนทุกวัน โดยซักทำความสะอาด ตากแดดให้แห้ง ก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ ช่วยประหยัดเงินในกระเป๋า และยังช่วยลดขยะอีกด้วย ทั้งนี้แนะนำให้ทำไว้ใช้คนละ 3 อัน เพื่อสลับกันใช้

ในการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อจัดกิจกรรมสอนชาวบ้านและทำกิจกรรมต่างๆ  ทำให้ชาวบ้านได้รู้กระบวนการทำต่างๆด้วยตนเองและสามารถนำความรู้ที่สอนไปประยุกต์ใช้ได้ เพื่อลดค่าใช้จ่าย  และสิ่งที่ทำสามารถช่วยลดการเสี่ยงและป้องกันโรค Covid-19 ได้

ผู้เขียนบทความ นางสาวจันทิมา  บุญรัมย์  ประเภท บัณฑิตจบใหม่  หลักสูตร SC-07  ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

 

อื่นๆ

เมนู