ข้าพเจ้านางสาวจันทิมา  บุญรัมย์  (บัณฑิตจบใหม่)  และคณะการทำงานตำบลเสม็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  ได้ทำการประสานงานกับผู้นำชุมชน  เพื่อจะได้ทำการลงพื้นที่ดำเนินการตามโครงการที่กำหนดไว้  ในการลงพื้นที่ครั้งนี้มีหัวข้อเกี่ยวกับโรค Covid-19

เมื่อวันที่  26  พฤษภาคม  2564  ข้าพเจ้าได้ทำการลงพื้นที่ตำบลเสม็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อนำความรู้เกี่ยวกับเกี่ยวโรค  Covid-19  มาประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนได้ทราบเกี่ยวกับโรคนี้  ว่ามีความเป็นมาอย่างไร  จะมีวิธีการป้องกันได้อย่างไรบ้าง  และการปฏิบัติตัวต่อโรคนี้ได้อย่างไร  ซึ่งจากการลงพื้นที่ครั้งนี้ข้าพเจ้าและคณะการทำงานได้ทำการสอนทำ Face shield  เพื่อเป็นการป้องกันได้เบื้องต้น  และได้ทำการแจกหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอร์ล้างมือให้กับชุมชนจำนวนหนึ่ง

  

จากการลงพื้นที่ครั้งนี้โดยการจัดประชาสัมพันธ์และอบรมให้กับชุมชน  ทำให้ชุมชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับโรค Covid-19  มากขึ้น  ทำให้การปฏิบัติต่อโรคนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถช่วยป้องกันและลดความคลี่คลายของโรคนี้ได้เร็วขึ้น

ผู้เขียนบทความ นางสาวจันทิมา  บุญรัมย์  ประเภท บัณฑิตจบใหม่  หลักสูตร SC-07  ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

 

อื่นๆ

เมนู