ดิฉันชื่อนางสาวอิสตรี อินทรกำแหง ผู้ปฏิบัติในพื้นที่ตำบลเสม็ด ประเภท ประชาชน หลักสูตร SC-07 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมทีมงาน และอาจารย์ประจำโครงการ ณ ที่ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) โซนที่ 1 พื้นที่รับผิดชอบมีดังนี้ หมู่ ที่9,11,13,16,17 ซึ่งจากการลงพื้นที่ปฏิบัติที่มาแล้วนั้นได้รู้ถึงสาเหตุและปัญหาแต่ละครัวเรือนที่แตกต่างกันไป แต่จุดประสงค์หลักในการลงพื้นที่เดือนที่ผ่านมาเราจะระบุลงไปถึงการสร้างรายได้ของแต่ละชุมชน แหล่งรายได้หลักและรายได้เสริมของแต่ละครัวเรือน

จุดเริ่มต้นของเดือนเมษายนนี้ทางทีมทำงานในตำบลเสม็ดและคณาจารย์ประจำสาขาSc-07 ได้เชิญผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่ของตำบลเสม็ดทั้งหมด 19 หมู่บ้าน ได้ประชาคมร่วมกันและระดมสมองทำSWOT พร้อมๆกัน ก่อให้เกิดความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจในการที่อยากจะพัฒนาชุมชนร่วมกัน ในวันนี้ก็จะมีพี่แป๊ะ (วิทยาการจากทางสาขา)มาช่วยให้คำแนะนำ ปรึกษา ชี้แนะให้กับทางผู้ร่วมทำงานในครั้งนี้ จากนั้นเราก็ร่วมกันลงมติคะแนนเสียงจากทุกคน เพื่อที่อยากจะทราบถึงความต้องการในพัฒนาด้านใดบ้าง มติวันนี้เสียงส่วนใหญ่เลือกที่จะโหวตให้กับการพัฒนา “ผลิตภัณฑ์ปลาส้ม” จากตำบลเสม็ดเป็นวิสาหกิจชุมชนที่ขึ้นชื่อ ในวันนี้เราจะมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานขึ้น โดยจะส่งเสริมด้านโลโก้ แพ็คเกจ การสร้างรายได้จากโลกออนไลน์อีกทางหนึ่งให้โด่งดังเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

ท้ายสุดนี้ข้าพเจ้าหวังอย่างยิ่งว่าบทความนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจทุกท่าน กราบขอบพระคุณทาง อว. ที่ได้มีโครงการดีๆให้เราได้มีส่วนร่วมในการทำงานค่ะ

 

ลิงค์วิดีโอ

อื่นๆ

เมนู