โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

                 ข้าพเจ้า นางสาวจินตพร สุนประโคน ผู้ปฏิบัติงานประเภท : นักศึกษา หลักสูตร : SC-07

   

จากสถานการโรคโควิด19 ส่งผลกระทบเป็นอย่างมากไม่ว่าจะทางเศรษฐกิจและสังคม สิ่งหนึ่งที่จะนำพาชุมชนผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้คือการมีผู้นำชุมชนที่ดีแล้ว ชาวบ้านในชุมชนต้องมีความสามัคคีกัน ทางอาจารย์ประจำโครงการพร้อมกับทีมงาน นักศึกษา นักศึกษาจบใหม่ และประชาชนเล็งเห็นความสำคัญในการป้องกันโรคโควิด19 จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ชาวบ้านในการทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าใช้เองในครัวเรือนเพื่อลดค่าใช้จ่ายให้แก่ชาวบ้านแล้วยังสามารถนำไปซักทำความสะอาดแค่นี้ก็สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้แลัว และยังเป็นการช่วยลดขยะอันตรายและช่วยลดโลกร้อนได้อีกด้วย

     

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทำเจลแอลกอฮออล์ล้างมือ ซึ่งสามารถพกพาได้สะดวก ง่ายต่อการใช้งาน และประหยัดเวลา เมื่อเราต้องออกไปจับจ่ายใช้สอย ต้องมีการป้องกันตนเองขั้นต้นนั้นก็คือ สวมใส่หน้ากากอนามัยล้างมือด้วยเจลแอลกอฮออล์ล้างมือ

       

มีการทำอ่างล้างมือในสถานที่สำคัญ ๆ ในชุมชน เช่น วัด โรงเรียน และมีการสอนล้างมืออย่างถูกวิธีให้แก่ชาวบ้านและนักเรียน

           

 

นางสาวจินตพร สุนประโคน

                                     ผู้จ้างงาน ตำแหน่งนักศึกษา

ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ลิงค์วิดีโอ

อื่นๆ

เมนู