ขณะนี้โลกกำลังประสบปัญหาโรคระบาดอย่างหนัก นั่นก็คือ โรคไวรัสโคโรนา(Covid-19) ซึ่งเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากไวรัสจากสัตว์ตัวกลางระบาดมาสู่คน โดยมีการระบาดที่เมืองอู่ฮั่น ในประเทศจีนเป็นครั้งแรก จนตอนนี้มีการแพร่ระบาดไปทั่วโลก ส่งผลกระทบแก่หลายประเทศทั่วโลกทั้งในด้านสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคม โดยการแพร่เชื้อของโรคเกิดจากคนที่ติดเชื้อ ไอหรือจาม เรารับเชื้อได้จากการหายใจเอาฝอยละอองเหล่านั้นเข้าไป การป้องกันเชื้อโรคโควิด19 สามารถทำได้หลากหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการสวมใส่หน้ากากอนามัย การใส่เฟสชิว การเว้นระยะห่างจากผู้อื่น การใช้เจลแอลกอฮอล์ ตลอดจนการหลีกเลี่ยงเดินทางไปยังพื้นที่แออัด

วันนี้กระผมมาทำความสะอาดฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในบริเวณเขากระโดงเพื่อลงการสะสมของเชื้อไวรัสโควิด19  โดยการสวมใส่เฟสชิว,แม๊สปิดปาก,ใช้เจลแลกกอฮอลล์ เว้นระยะห่างจากผู่อื่น เมื่อมีความจำเป็นต้องออกไปข้างนอกบ้าน 

วีดีโอการปฏิบัติงาน : https://youtu.be/AV7-qG7nyic

อื่นๆ

เมนู