ข้าพเจ้า นายจักรพงษ์ พงศิริวิลัย ประเภท กพร. หลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย 1 ตำบล 1 มหาลัย มหาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ

   เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน .. 2564 กระผมพร้อมทีมทำงานและคณะอาจารย์ได้ลงพื้นที่ให้ความรู้กับชุมชน  ศาลาประชาคม หมู่ 4 บ้านหัววัว ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ซึ่งในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานครั้งนี้ทางทีมทำงานและคณาจารย์ได้อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนบ้านหัววัว ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในเรื่องการทำเจลแอลกอฮอ สเปร์แอลกอฮอ สบูล้างมือและขั้นตอนการล้างมืออย่างถูกวิธี วิธีทำหน้ากากอนามัย และได้ทำการติดตังอ่างล้างมือให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัด ศาลาประชาคมและที่ว่าการกำนันในพื้นที่ตำบลเสม็ด

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ทางทีมทำงานและคณาจารย์มีจุดประสงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเสม็ดรู้จักการป้องกันโรค COVID-19 และส่งเสริมให้อสม. ผู้นำหมู่บ้าน ในพื้นที่รณรงค์การป้องกันโรค COVID-19 ให้กับครอบครัวและประชนชนในพื้นที่

     

ครั้งนี้กระผมได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำสเปรย์แอลกอฮอล์ โดยมีขั้นตอนดังนี้

  1. เทเอทิลแอลกอฮอล์ 95% ลงภาชนะ ปริมาณ 85 มิลลิลิตร
  2. เติมไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 3% ปริมาณ 5 มิลลิลิตร ตามลงไป
  3. เติมกลีเซอรีน 98% ปริมาณ 3 มิลลิลิตร ตามลงไป
  4. เติมน้ำมันหอมระเหย / สารแต่งกลิ่น 2-3 หยด
  5. เติมน้ำกลั่นหรือน้ำ RO ลงไปให้ครบ 100 มิลลิลิตร พอดี
  6. คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน
  7. บรรจุใส่ขวดสเปรย์

และผลการปฏิบัติงานในการลงประชาคมครั้งนี้ ประชาชนในพื้นที่ อสม. และผู้นำชุมชนให้การตอบรับที่ดีและได้ทำเจลแอลกอฮอ สเปร์แอลกอฮอ สบูล้างมือ หน้ากากอนามัย สำเร็จตามเป้าหมายที่คณาจารย์ได้กำหนดไว้และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

(นายจักรพงษ์ พงศิริวิลัย)

กพร

 

อื่นๆ

เมนู