โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

                 ข้าพเจ้า นางสาวจินตพร สุนประโคน ผู้ปฏิบัติงานประเภท : นักศึกษา หลักสูตร : SC-07

ข้าพเจ้าได้มีการประชุมกับทางอาจารย์ประจำโครงการพร้อมกับทีมงาน นักศึกษา นักศึกษาจบใหม่ และประชาชน ก่อนมีการลงปฏิบัติหน้าที่ในเดือนมิถุนายน มีการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในชุมชนเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นด้านแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก/โรงแรม ร้านอาหาร เกษตรกร พืช และอาหารที่น่าสนใจในท้องถิ่นต่อจากเดือนที่ผ่านมา

             

          มีการทำความสะอาดสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูเขาไฟกระโดง ซึ่งเป็นจุดสำคัญเนื่องจากมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเป็นจำนวนมาก และในสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ทางอาจารย์ประจำโครงการพร้อมกับทีมงาน มีการฉีดแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคตามบันไดและราวบันได รวมไปถึงสะพานข้ามปากปล่องภูเขาไฟ เพื่อเป็นการป้องกันโรคโควิด-19 นอกจากนั้นมีการแจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่นักท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ และพ่อค้าแม่ค้าในบริเวณนั้น มีการรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนมาฉีดวัคซีนและให้ความรู้การฉีดวัคซีนไม่ได้หน้ากลัวอย่างที่คิด

   

นางสาวจินตพร สุนประโคน

                                     ผู้จ้างงาน ตำแหน่งนักศึกษา

ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ลิงค์วิดีโอ

 

อื่นๆ

เมนู