ข้าพเจ้า นางสาวเจษฎากร ใยทา ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงานประจำตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

การปฏิบัติงานในเดือนมิถุนายน

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่กับคณะปฏิบัติงาน กิจกรรมการให้ความรู้เรื่องโควิด-19 ซึ่งเน้นการให้ความรู้เรื่องโรคโควิด-19 และการเข้ารับการฉีดวัคซีน

 

สาระความรู้ที่นำไปประชาสัมพันธ์

สำหรับโรคโควิด-19 เริ่มมีการแพร่ระบาดเข้าประเทศไทยช่วงต้นปี 2563 เป็นโรคที่ติดต่อได้ง่ายจากการสัมผัส ไอ จาม และระบบทางเดินหายใจ ระยะฟักตัวอยู่ที่ 3-4 วันก่อนที่จะมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ อ่อนเพลียหรือลักษณะของปอดอักเสบ ซึ่งผู้ที่ได้รับเชื้อได้ง่ายคือกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัว
แนะนำให้ประชาชน เรื่องการเตรียมตัวฉีดวัคซีนโควิด-19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด มีดังนี้

1.ออกกำลังกายได้ปกติ และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

2.วันที่ฉีดวัคซีน ให้รับประทานอาหาร และดื่มน้ำตามปกติ ไม่จำเป็นต้องงดชา/กาแฟ หากมีโรคประจำตัวที่ต้องใช้ยาเป็นประจำ ก็ให้ใช่ยานั้นตามปกติ เว้นแต่แพทย์แนะนำให้หยุด ผู้หญิงที่มีรอบเดือนในวันที่ฉีดวัคซีนสามารถฉีดวัคซีนได้ตามปกติ

3.หลังฉีดแล้วเจ้าหน้าที่จะให้รอดูอาการในบริเวณที่ฉีด 30 นาที

4.ถ้ามีไข้ หรือปวดเมื่อย สามารถกินยาพาราเซตามอลขนาด 500 มิลลิกรัม ครั้งละหนึ่งเม็ดซ้ำได้ถ้าจำเป็น แต่ให้ห่าง 6 ชั่วโมงหรืออาจรับประทานยากลุ่ม NSAIDS เช่น Ibuprofen ได้ หากไม่มีข้อห้ามอื่น

5.การฉีดวัคซีนโควิดควรห่างจากวัคซีนชนิดอื่นๆ 2 สัปดาห์ ยกเว้นมีความเร่งด่วนอยู่ในพ้นที่ระบาดให้ฉีดได้เลย สำหรับวัคซีนอื่นที่จำเป็น เลื่อนกำหนดไม่ได้ เช่น วัคซีนพิษสุนัขบ้าหลังถูกสัตว์กัด บาดทะยักเมื่อมีบาดแผลก็ให้ฉีดไปตามตารางการฉีดของวัคซีนนั้นได้

6.ถ้ากินยาละลายลิ่มเลือดอยู่ ก็ให้กินยาตามปกติ แต่เมื่อฉีดยาแล้วให้กดนิ่งตรงตำแหน่งที่ฉีดต่ออีกประมาณ 2-5 นาที

และได้แจกเจลล้างมือพร้อมหน้ากากอนามัยให้แก่พี่น้องประชาชน

ทั้งนี้กิจกรรมที่จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริม รณรงค์ให้ประชาชนมาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยได้มีการรักษามาตรการป้องกันโรคระบาดโควิค 19 อย่างเคร่งครัด โดยทุกคนที่มาร่วมงานได้วัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัยทุกคนและตลอดเวลาที่ร่วมงาน

ผู้เขียนบทความ นางสาวเจษฎากร ใยทา

ประเภท บัณฑิตจบใหม่

SC-07 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

 

อื่นๆ

เมนู