โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ข้าพเจ้า นางสาวนีรนุช อินทรนิท ประเภท ประชาชน หลักสูตร SC-07
ได้ลงพื้นที่ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 10 หมู่ที่19 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบรีรัมย์

เนื่องจากในช่วงนี้ มีการระบาดอย่างหนัก ของโรคโควิด-19 ข้าพเจ้า และทีมงาน ได้ลงพื้นที่ หมู่ที่ 8 บ้านหนองข่า ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เมื่อ วันที่ 26 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ได้ให้ความรู้ ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการฉีดวัคซีน การปฎิบัติตัวก่อนการฉีดวัคซีน และ หลังฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้ว การฉีดวัคซีนมีประโยชน์อย่างไร ช่วยป้องกันเราจากโควิด-19 ได้เท่าไร

การดูแลตัวเอง รักษาสุขภาพ การเว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือบ่อยๆ อย่างน้อย 20 วินาที ด้วยเจล แอลกอฮอล์ รวมถึงการสวมหน้ากากอนามัย ทุกครั้งที่ออกจากบ้านหรือพบเจอคน เพื่อความปลอดภัยของเราทุกคน

ข้าพเจ้าได้สัมภาษณ์ กลุ่ม อสม ชาวบ้าน ที่ได้รับการฉีดวัคซีน ครบทั้ง 2 เข็มแล้ว ว่ามีความรู้สึกอย่างไร ตื่นเต้น กดดัน เครียด กังวล กับการฉีดวัคซีน อย่างไรบ้าง
บางคนก็อาจจะมีอาการ ปวดหัว เมื่อย ปวดแขนข้างที่ฉีด ง่วงนอน หรือหิวมากกว่าปกติ

การเตรียมตัวก่อนรับฉีดวัคซีน
1. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
2. งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ชาหรือกาแฟ
3. งดออกกําลังกายประเภทหนักๆ

อาการเบื้องต้น ที่ได้รับผลข้างเคียง ของการฉีดวัคซีน
1. ไม่มีแรง/แขนขาอ่อนแรงเฉียบพลัน
2. ไข้ หรือ ปวดศีรษะ
3. ปวดบวมแดงร้อนบริเวณที่ฉีดวัคซีน
4. ปวดเมื่อย/อ่อนเพลีย
5. คลื่นไส้ อาเจียน แน่นหน้าอก
6. ผื่นลมพิษ
7.อาการอื่นๆ เช่น ท้องเสีย
หรือมีอาการอย่างอื่นอีก สามารถ พบแพทย์ ณ. สถานพยาบาลใกล้บ้านท่านได้

ข้าพเจ้าพร้อมคณะอาจารย์ นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ ประชาชน ได้ประชุมหารือรวมกัน ในวันที่ 25 พฤษภาคม ที่ผ่านมา เรื่องการจัดทำอุปกรณ์ นำอุปกรณ์ต่างๆ มาแจกจ่ายแก่ประชาชน ในชุมชนบ้านเสม็ด และ วัดในชุมชน วัดป่าเรไร เช่น เจล แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย จำนวนหนึ่ง ทางเรา หวังว่าจะเป็นประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อยแกประชาชน

ข้อมูลที่ได้รับมา ได้นำมาวิเคราะห์ในส่วนที่พบเจอมา เช่น ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ พร้อมกับความต้องการของประชาชนในครัวเรือนนั้นๆ ให้ได้รับข้อมูลในเชิงลึก และเป็นจริงให้มากที่สุด

 

อื่นๆ

เมนู