โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

 (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

SC-07 ร่วมแรง ณ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

       ข้าพเจ้า นางสาวบุณฑริก โพธิบัติ ผู้ปฏิบัติงาน ประเภท นักศึกษา หลักสูตร SC-07 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมทีมงาน นักศึกษานักศึกษาจบใหม่ ประชาชน และอาจารย์ประจำโครงการ ประจำเดือนกรกฎาคม ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 บ.หัววัว ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

    มีการจัดอบรม และลงมือปฏิบัติการทำสบู่ฆ่าเชื้อโรค เจลแอลกอฮอล์ สเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือ ทำแมสก์ผ้า และติดตั้งอ่างล้างมือให้กับชุมชน โดยมีวิทยากรให้ความรู้และขั้นตอนการปฏิบัติโดยคณาจารย์ประจำ SC-07 ผู้ปฏิบัติงานทุกประเภท และร่วมลงมือปฏิบัติพร้อมกันกับประชาชนในตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันยังคงมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การดูแลตนเองจึงเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นเจลแอลกอฮอล์จึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดมือให้ปลอดเชื้อโรค เราจึงมีการอบรมการทำเจลแอลกอฮอล์โดยมีวิทยากรคอยแนะนำวิธีการทำอย่างเข้าใจ และใช้เวลาอย่างรวดเร็วเนื่องจากผู้เข้าร่วมอบรมให้ความร่วมมือ และความสนใจเป็นอย่างมาก หลังจากการลงมือทำเจลแอลกอฮอล์เป็นที่เรียบร้อยก็ได้แจกจ่ายให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

นอกจากแจลแอลกอฮอล์แล้วหน้ากากอนามัยยังเป็นตัวช่วยที่สำคัญในสถานการณ์ปัจจุบันนี้เราจึงมีการลงมือปฏิบัติทำหน้ากากผ้าร่วมกันเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้นำไปใช้ประโยชน์เพื่อใช้ในการป้องกันอันตรายจากไวรัสเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ อีกทั้งหน้ากากผ้ายังสามารถนำไปซักฆ่าเชื้อโรคแล้วนำกลับมาใช้ได้อีกด้วย

 

ดังนั้นเราทีมงานผู้ปฏิบัติงานของตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมป้องกันโรคระบาดด้วยการร่วมแรงร่วมใจกันลงพื้นที่จัดอบรมและลงมือปฏิบัติในการทำเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากผ้า และร่วมแรงกายในการทำอ่างล้างมือ เพื่อสนับสนุนให้ทุกคนเฝ้าระวังและดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคระบาดในครั้งนี้

นางสาวบุณฑริก โพธิบัติ

ผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา

SC-07 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู