โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ข้าพเจ้า นายธีรวัฒน์  จันลา ประเภท บัณฑิตจบใหม่ หลักสูตร SC-07 ได้ประชุมผู้นำชุมชน ต.เสม็ด พร้อมทีมงานนักศึกษา ประชาชน และอาจารย์ประจำโครงการ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ในวันที่ 30 มีนาคม 2564 ทางทีมงานและอาจารย์ ได้ประสานกับผู้นำชุมชน เพื่อนำปัญหาของชุมชน มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ว่าในแต่ละหมู่บ้านมีจุดเด่น จุดแข็ง จุดอ่อน อะไรบ้างและนำข้อมูลที่ได้มาปรึกษากันว่า เราจะพัฒนาหรือยกระดับในเรื่องใดโดยข้าพเจ้าและทีมงาน พร้อมอาจารย์ ได้เลือกยกระดับผลิตถัณฑ์ปลาส้ม ในชุมชน เพื่อที่จะพัฒนาในรูปแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน เช่น วิธีการทำปลาส้มให้เป็นเร็วขึ้น พร้อมทานในระยะเวลาไม่นาน โดยมีคุณค่าทางโภชนาการ และในเรื่องของการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

เนื่องจากปลาส้มเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำกันในครัวเรือนของแต่ละครัวเรือน และทำกันเป็นส่วนมากเราจึงเลือกปลาส้มในการที่จะยกระดับเศรษฐกิจ แต่เนื่องจากทำเป็นครัวเรือนไม่มีการรวมกลุ่มกันทำจะทำให้ผลิตออกมาได้น้อยและช้าดังนั้นเราถึงจะได้ไปพัฒนารูปแบบการผลิต  เป็นต้น

ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ศึกษาและดูวิธีการทำ ในชุมชน ข้าพเจ้าพร้อมจะยกระดับผลิตภัณฑ์ปลาส้ม ให้เป็นไปตามเป้าหมายและทิศทางเดียวกัน ของโครงการ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ สามารถทำให้เพิ่มรายรับให้แก่ชุมชนได้มากขึ้นและเพิ่มเป็นอาชีพเสริมในครัวเรือนได้มากขึ้น

 

 

 

 

นายธีรวัฒน์ จันลา ประเภท บัณฑิตจบใหม่ SC-07 ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู