โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

สำรวจแหล่งท่องเที่ยวที่มีในตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

       ข้าพเจ้า นายธีรวัฒน์  จันลา ประเภท บัณฑิตจบใหม่ หลักสูตร SC-07 ได้ลงสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ซึ่งในพื้นที่ตำบลเสม็ดก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายมีทั้ง เชิงอนุรักษ์ เชิงวัฒนธรรมและเชิงธรรมชาติ โดยมีดังนี้

วนอุทยานภูเขาไฟเขากระโดง

วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง หรือ ภูกระโดง ตั้งอยู่ที่บ้านเขากระโดง ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว มีปากปล่องทะลุเห็นได้ชัดเจน (มีความสูงประมาณ 265 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง) รอบบริเวณแวดล้อมด้วยป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าขนาดเล็ก โดยเฉพาะนกนานาชนิด บนเขากระโดงยังมีโบราณสถานสมัยขอม รอยพระพุทธบาทจำลอง และพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ชื่อว่า พระสุภัทรบพิตร เป็นที่เคารพสักการะของคนในท้องถิ่น นักท่องเที่ยวนิยมขึ้นไปชมทิวทัศน์ของตัวเมืองบุรีรัมย์ และไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคล และยังมีต้นไม้ในตำนานที่เล่าต่อกันมา คือ ต้นโยนีปีศาล เป็นต้นไม้แห่งรักที่มีประวัติมาช้านาน

 

วัดป่าเขาน้อย

วัดป่าเขาน้อย อยู่ในตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์ ติดเขตวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง เป็นป่าธรรมชาติร่มรื่น เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่พุทธศาสนิกชนที่สงบเงียบ ภายในวัดป่าเขาน้อย มีพระบรมธาตุเจดีย์ศรีสุวจคุณานุสรณ์ สร้างขึ้นจากแรงเคารพศรัทธาของศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกฐธาตุ และเป็นเครื่องระลึกถึงพระคุณแห่งหลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ พระสายธรรมยุติและเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่น ลักษณะเด่นของวัดป่าเขาน้อยคือสถานที่บรรจุอัฐิธาตุของหลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ, เจดีย์สุวจคุณานุสรณ์ที่มีศิลปกรรมที่งดงาม

อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด

อ่างเก็บน้ำห้วยตลาดมีเนื้อที่ 37 ไร่ จากพื้นที่ห้วยตลาดทั้งหมดกว่า 4,000 ไร่ บริเวณถนนสายบุรีรัมย์-ประโคนชัย ห่างจากตัวเมืองประมาณ 14 กิโลเมตร  กำหนดเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเมื่อปี 2535 เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในช่วงฤดูแล้งตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-เมษายนจะมีฝูงนกมาอาศัยอยู่มากเป็นพิเศษ บางชนิดใกล้สูญพันธุ์และหาดูได้ยาก  เช่น นกอีโก้ง  นกคู้ท  กาน้ำเล็ก  นกนางแอ่น กระสานวล และนกอื่นๆ อีกหลากหลายชนิดที่อพยพเข้ามาอาศัยหากินในพื้นที่ชุ่มน้ำดังกล่าว  พร้อมทั้งศึกษาเส้นทางธรรมชาติ และเป็นจุดพักรถแห่งใหม่เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งในจังหวัดบุรีรัมย์

นายธีรวัฒน์ จันลา ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

 

อื่นๆ

เมนู