ข้าพเจ้า นายอาทิตย์ ศาลางาม ผู้จ้างงาน ประเภทนักศึกษา โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2564

เดือนนี้มีการจัดกิจกรรมการลงพื้นที่ภายในตำบลเสม็ด เพื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันและรับมือเกี่ยวกับการระบาดของโครงโควิด 19 มีการทำความสะอาดพื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องกันและรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในพื้นที่หลังจากมีการเปิดเมือง มีการรณรงค์เกี่ยวกับการใช้หน้ากากอนามัยการใช้เจลล้างหลังจากสัมผัสกับสิ่งของสาธารณะ มีการแจกอุปกรณ์ป้องกันโควิด 19 ในพื้นที่ตำบลเสม็ดและสถานที่ท่องเที่ยวเขากระโดง มีการมอบสิ่งของป้องกันและทำความสะอาดให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล ทั้งนี้ผู้จ้างงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการทำงานในครั้งนี้จะช่วยให้การระบาดของโควิด 19 ภายในตำบลเสม็ดลดลงหรือม่มีการติดเชื้อเกิดขึ้น

นายอาทิตย์ ศาลางาม ผู้จ้างงาน ประเภทนักศึกษา

 

 

 

อื่นๆ

เมนู