1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC07 - ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. SC-07 โครงการยกระดับเศษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ รายงานผลการปฎิบัติงานประจำเดือน การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการให้ความรู้ในการทำอุปกรณ์การป้องกันโควิด

SC-07 โครงการยกระดับเศษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ รายงานผลการปฎิบัติงานประจำเดือน การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการให้ความรู้ในการทำอุปกรณ์การป้องกันโควิด

ข้าพเจ้า นายอาทิตย์ ศาลางาม ผู้ถูกจ้างงาน ประเภทนักศึกษา รายงาน​ผล​การ​ปฏิบัติ​งาน​ของ​ผู้ถูกจ้างงานประจำ เดือน​กรกฎาคม 2564 โครงการ​ยก​ระดับ​เศรษฐกิจ​และ​สังคม​ราย​ตำบล​แบบ​บูรณ​าการ​ (1ตำบล 1 มหา​วิทยา​ลัย​) ในเดือนนี้มีการจัดกิจกรรมหลายอย่าง มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการล้างมือให้ถูกวิธี การทำแมสก์ผ้าโดยการเย็บด้วยมือ การทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การทำสบู่ล้างมือ และยังมีการทำอ่างล้างมือให้กับวัดในชุมชน จำนวน 2 อ่าง (วัดป่าเรไร) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าเรไร จำนวน 2 อ่าง ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านหัววัว จำนวน 2 อ่าง ทั้งนี้สมาชิกในชุมได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และขอขอบคุณท่านผู้นำชุมชนทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนผู้ถูกจ้างงานในการทำงานครั้งนี้

 

นายอาทิตย์ ศาลางาม ผู้ถูกจ้างงาน ประเภทนักศึกษา

 

อื่นๆ

เมนู