โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

 (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

ข้าพเจ้า นางสาวบุณฑริก โพธิบัติ ผู้ปฏิบัติงาน ประเภท นักศึกษา หลักสูตร SC-07 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาพร้อมทีมงาน นักศึกษานักศึกษาจบใหม่ ประชาชน และอาจารย์ประจำโครงการประจำเดือนตุลาคม ณ หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หากกล่าวถึงเรื่องสุขภาพนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากเพราะหากสุขภาพร่างกายรวมทั้งจิตใจเราสดชื่นแจ่มใส เราก็พร้อมทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกันและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการออกกำลังกาย และได้รับความรู้ ความเข้าใจในการออกกำลังกาย การทดสอบสมรรถภาพด้านร่างกายจากคณะอาจารย์ นักศึกษา จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อย่างถูกต้อง

 

 

 

กิจกรรมที่ใช้ในการออกกำลังกายมีดังนี้

  1. การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
  2. การฝึกโยคะ
  3. การออกกำลังกายโดยใช้ยางยืด
  4. การออกกำลังกายโดยใช้ลูกบอล
  5. การออกกำลังกายโยใช้ไม้พอง

ประโยชน์โดยทั่วไปของการออกกำลังกาย

  • การออกกำลังกายช่วยป้องกันมะเร็งได้
  • ทำให้จิตใจเบิกบานแจ่มใส
  • ร่างกายแข็งแรง เพิ่มภูมิต้านทาน
  • การออกกำลังกายยังช่วยป้องกันโรคหัวใจ ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตสูงสุดอันดับสองในประเทศไทยอีกด้วย

ผู้เขียนบทความ

นางสาวบุณฑริก โพธิบัติ ประเภทนักศึกษา

SC-07 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรัรัมย์

 

อื่นๆ

เมนู