โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ข้าพเจ้านางสาวเจษฎากร ใยทา ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 มีการลงพื้นที่ปฎิบัติงานพร้อมทีมผู้จ้างงาน และอาจารย์ประจำโครงการ ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 4 บ้านหัววัว ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ กิจกรรมแจกถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากจนและการทำน้ำหมักชีวภาพ โดยมีอาจารย์เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล เป็นวิทยากรในการทำน้ำหมักชีวภาพในครั้งนี้

น้ำหมักชีวภาพ คือ น้ำหมักที่ได้จากการหมักเศษซากพืช ซากสัตว์ หรือสารอินทรีย์ชนิดต่างๆ ที่หาได้ในท้องถิ่นด้วยจุลินทรีย์จำเพาะ ซึ่งอาจหมักร่วมกับกากน้ำตาลหรือน้ำตาลทรายแดง กระบวนการหมักของน้ำหมักชีวภาพจะเกิดจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ด้วยจุลินทรีย์ โดยใช้กากน้ำตาลและน้ำตาลจากสารอินทรีย์เป็นแหล่งพลังงาน ในที่นี้จะมาสอนวิธีการทำน้ำหมักชีวภาพที่ทำจากหน่อกล้วย หรือเรียกว่า “จุลินทรีย์หน่อกล้วย”

วัสดุอุปกรณ์

  1. หน่อกล้วยเล็ก ๆ สูงประมาณ 1 เมตร 3 กิโลกรัม
  2. กากน้ำตาล 1 ลิตร
  3. น้ำฝนหรือน้ำประปาที่ไม่มีคลอรีน 3 ลิตร
  4. EM จำนวน 3 ฝา
  5. ถังพลาสติกพร้อมฝาปิด 1 ใบ

วิธีทำน้ำหมักชีวภาพ

  1. สับหน่อกล้วยให้ละเอียด

2. นำกากน้ำตาลคลุกเคล้ากับกล้วยที่สับไว้ จากนั้นเทลงถังที่ได้เตรียมไว้

3.  นำ EM ผสมเข้ากับน้ำที่เตรียมไว้ แล้วใส่ลงไปในถัง คนให้เข้ากันกดวัสดุหมักให้จมลง ปิดฝาถัง นำไปวางไว้ในที่ร่ม 10 วัน นำไปกรองเอาเฉพาะน้ำใช้ได้เลย ส่วนกากที่เหลือให้นำไปทำปุ๋ยหมักหรือนำไปใส่ต้นไม้ได้เลย

การสังเกตน้ำหมักชีวภาพ

ในการสังเกตน้ำหมักชีวภาพที่พร้อมใช้นั้นหลังจากที่เราหมักครบ 10 วันแล้ว น้ำหมักจะมีสีน้ำตาลเข้ม มีกลิ่นหอมอมเปรี้ยวนิดๆ และจะมีราขาวเกิดขึ้นบริเวณผิวของน้ำหมัก ให้เราเอามากรองเฉพาะน้ำเก็บใส่ขวดหรือพลาสติก ปิดฝาแบบหลวมๆ ก่อนเพราะในช่วงแรกๆจะมีก๊าซเกิดขึ้นและต้องเก็บไว้ในที่ร่มไม่ให้โดนแสงแดด

การใช้น้ำหมักชีวภาพ

ให้ผสมน้ำหมัก 10 cc หรือประมาณ 2 ช้อนแกง ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นหรือรดพืชผัก ผลไม้ พืชไร่ ไม้ยืนต้นต่างๆ ในตอนเช้าที่แสงแดดอ่อนๆ ทุกๆ 2 สัปดาห์จะทำให้พืชผัก พืชไร่หรือผลไม้ที่เราปลูกโตเร็ว มีใบเขียวทนโรค ไม่มีแมงมารบกวนได้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพดี ที่สำคัญเป็นน้ำหมักชีวภาพที่ปลอดสารพิษ 100% ปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้บริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

ผู้เขียนบทความ นางสาวเจษฎากร ใยทา

ประเภทบัณฑิตจบใหม่

หลักสูตร SC-07 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

 

อื่นๆ

เมนู