โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นางสาวจินตพร สุนประโคน ผู้ปฏิบัติงานประเภท : นักศึกษา หลักสูตร : SC-07

กิจกรรมในเดือนพฤศจิกายน ทางอาจารย์ประจำโครงพร้อมด้วยผู้จ้างงานมีการลงพื้นที่ร่วมกับท่านวิทยากรในการให้ความรู้ชาวบ้านตำบลเสม็ดในด้านการทำน้ำหมักชีวภาพจากไส้ปลาและการทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากเสษวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร เพื่อลดปัญหาขยะอินทรีย์และลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยเคมีรวมไปถึงการมีสุขภาพที่ดีโดยการทานพืชผักสวนครัวที่ปลอดสารพิษ

   

   

ส่วนผสมในการทำน้ำหมักชีวภาพ

  1. หน่อกล้วย
  2. EM
  3. กากน้ำตาล
  4. น้ำฝน
  5. ถังพลาสติกพร้อมฝาปิด

วิธีทำ

หั่นหรือสับหน่อกล้วยให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วนำกากน้ำตาล ผสมน้ำ นำEM ผสมลงไป คนให้เข้ากันนาน 5 นาที นำหน่อกล้วยสับแล้ว ใส่ในถังพร้อมน้ำเปล่าทั้งหมด และส่วนผสมกากน้ำตาลกับEM คนส่วนผสมให้เข้ากัน ปิดฝาไม่ต้องสนิท ตั้งไว้ในที่ร่ม ระหว่างการหมักคนหรือกวนทุกวัน วันละ 1 ครั้ง เพื่อการระบายก๊าซและทำให้ส่วนผสมคลุกเคล้าได้ดีขึ้นหมักนาน 21 วัน กรองน้ำใส่ขวดไว้ใช้ได้

ผู้เขียนบทความ นางสาวจินตพร สุนประโคน

ประเภท นักศึกษา

หลักสูตร SC-07 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ลิงค์วิดีโอ

 

 

อื่นๆ

เมนู