โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ข้าพเจ้า นางสาวนีรนุช อินทรนิท
ประเภท ประชาชน หลักสูตร SC-07
ได้ลงพื้นที่ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 10 หมู่ที่19 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบรีรัมย์

ข้าพเจ้าพร้อมคณะอาจารย์ นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ ประชาชน ได้ประชุมหารือรวมกัน ในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เรื่องการจัดกิจกรรม อบรมการหมักปุ๋ย สำหรับ ใช้เองในครัวเรือน
กิจกรรมจัดขึ้นใน วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2564 ณ.ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านหัววัว หมู่ที่ 4 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
โดยมีวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาแนะนำโดยเฉพาะ โดยมีสูตรมาแนะนำ ที่เหมาะสำหรับ พืช ผัก ผลไม้
สารเร่งซุปเปอร์ พด.

สารเร่งซุปเปอร์ พด.1
เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการย่อยสลายวัสดุ เหลือใช้จากการเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูป ผลผลิตทางการเกษตรเพื่อ ผลิตปุ๋ยหมักในเวลารวดเร็วและมีคุณภาพสูงขึ้น ประกอบด้วยเชื้อราและแอคติโนมัยซีสที่ย่อยสารประกอบเซลลูโลสและแบคทีเรียที่ย่อยไขมัน
สารเร่งซุปเปอร์ พด.2

เป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติในการย่อยสลายในวัสดุการเกษตรในลักษณะสด อวบน้ำ หรือมีความชื้นสูงเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำ โดยดำเนินกิจกรรมทั้งในสภาพที่ ไม่มีอากาศและมีอากาศ ประกอบด้วยจุลินทรีย์ 5 สายพันธุ์


สารเร่งซุปเปอร์ พด.6
เป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติในการเพิ่มประสิทธิภาพการหมักเศษอาหาร ในสภาพที่ไม่มีออกซิเจนเพื่อผลิตสารสำหรับทำความสะอาดคอกสัตว์ บำบัดน้ำเสีย และลดกลิ่นเหม็นตามท่อระบายน้ำ
การแนะนำทำปุ๋ยจุลินทรีย์

  จุลินทรีย์หน่อกล้วย เป็นอีกหนึ่งแบบของการลดต้นทุน ที่ผู้ทำการเกษตรสมัยใหม่ จะต้องรู้จักกัน เนื่องจากจุลทรีย์ชนิดนี้ เป็นเหมือนยาครอบจักรวาลก็ว่าได้ เพราะมีประโยชน์ทั้งด้านการปรับปรุง บำรุงดิน และการต่อต้านเชื้อโรคเชื้อราได้หลายชนิด จึงคู่กับการเกษตรทุกชนิดได้เลย ทั้งนาข้าว สวนยางพารา สวนผลไม้ ไม้ดอกไม้ ประดับ เป็นต้น

ดั้งนั้น จุลินทรีย์ดินรอบๆ รากกล้วย ซึ่งหากขยายเชื้อให้มากแล้ว ย่อมนำไปใช้ปรับปรุงดินในที่อื่นๆ ให้ดีขึ้นได้นอกจากนั้นหน่อกล้วย มีน้ำยางฝาดหรือสารแทนนินมากเมื่อหมักแล้วน้ำหมักที่ได้ยังสามารถนำมาใช้ในการควบคุม โรคพืชบางอย่างได้ ทั้งสามารถนำไปใช้ ปรับปรุงสภาพน้ำที่เน่าเสียให้ฟื้นสภาพกลับดีได้อีกด้วยจุลินทรีย์หน่อกล้วยมีสารที่มีประโยชน์มากๆ สารต่างๆ ที่มีอยู่ใน จุลินทรีย์หน่อกล้วย ที่เราได้หลังจากการหมักเรียบร้อยแล้วนั้นจะมีแร่ธาตุต่างๆมากมาย ที่มีประโยชน์ต่อพืช

วัสดุ อุปกรณ์

สำหรับการทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย
การเลือกใช้วัสดุทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย
ในการเลือกวัสดุหรือวัตถุดิบก็มีความสำคัญ เช่น หน่อกล้วย ให้เลือกต้นที่สูงไม่เกิน 1 เมตร เพราะเป็นขนาดที่มีสารช่วยในการเจริญเติบโตอยู่จำนวนมากกว่าต้นที่แก่แล้ว ถ้ามีเศษดินติดมากับหน่อกล้วย ก็แค่เคาะเบาๆ ให้ดินออกบ้างแต่ไม่ต้องล้าง เพราะเราจะได้จุลินทรีย์ท้องถิ่นติดมาด้วย
การทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย และวิธีนำไปใช้งาน กากน้ำตาล ถ้าเป็นไปได้ ก็ใช้น้ำตาลทรายแดงแทน จะดีมาก เพราะให้ความหวานได้มากกว่า

ขั้นตอนวิธีทำวิธีทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย
การทำจุลินทรีย์หน่อยกล้วย สามารถทำได้ตามลำดับง่ายๆ ดังนี้
1. นำหน่อกล้วยที่ได้มาสับๆ หั่นๆ ทั้งหมดทั้ง ราก เหง้า ลำต้น ใบ ให้เป็นชิ้นเล็กๆ หรือละเอียดเลย

2. นำกากน้ำตาลผสมลงไป หรือถ้าเป็นน้ำตาลทรายอาจจะมีน้ำมาช่วยในการละลายเล็กน้อย ไม่ต้องใช้มาก เพราะหน่อกล้วยมีน้ำอยู่แล้ว เดี๋ยวก็จะออกมาเอง

3. ทำการหมักไว้ประมาณ 7 – 14 วัน ถ้าไม่รีบใช้งานได้ แต่ถ้ารีบ 7 วันก็ใช้งานได้แล้ว

การทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย และวิธีนำไปใช้งานประโยชน์และวิธีใช้ปรับปรุงโครงสร้างของดินและก้าจัดเชื้อโรคในดินผสมจุลินทรีย์หน่อกล้วย ราดลงบนดินรวมไปพร้อมกับการให้น้ำใช้ป้องกันก้าจัดโรคพืช ผสมจุลินทรีย์หน่อกล้วย  ฉีดต้น พืชให้เปียกชุ่มโชก ทั่วทั้งใบและใต้ใบ เพื่อล้างน้้าฝนภายหลังจากที่ฝนหยุดตกนานเกิน 30 นาที เพื่อป้องกันโรคที่มากับน้ำหรือ ฉีดพ่นใน  เมื่อพบการระบาดของโรคพืชทั้ง เว้นการให้น้ำ 48 ชม เพื่อลดความชื้น ใช้ปรับปรุงคุณภาพน้ำในร่องสวนสระเก็บน้ำและบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำใส่จุลินทรีย์หน่อกล้วย ล้างทำความสะอาดคอกสัตว์ ฉีดพ่นจุลินทรีย์หน่อกล้วย เร่งการย่อยสลายเศษซากอินทรียวัตถุหรือดับกลิ่นขยะของเน่าเสีย ให้ฉีดพ่นจุลินทรีย์หน่อกล้วย

จุลินทรีย์หน่อกล้วย มีสรรพคุณ ใช้ป้องกันกำจัดศัตรูพืช รักษาโรคจากเชื้อรา แบคทีเรีย บำรุงดิน ฟื้นฟู ค่า PH กรดด่าง ทั้งในน้ำและดิน ที่จะนำเอามาใช้ประโยชน์ของ จุลินทรีย์หน่อยกล้วย และยังมีอีกมากมายที่สามารถนำไปใช้ต่อยอดได้อีก เช่น ใช้เป็นจุลินทรีย์ เพื่อทำฮอร์โมนอย่างอื่น ไม่ว่าจะเป็น ฮอร์โมนไข่ ใช้ในการไล่ยุง ไล่แมลง และอื่นๆ อีกมากมาย

 

นอกจากนี้ ยังมีการแนะนำการทำ ปุ๋ยประเภท อื่นๆ เช่น ใบไม้ เปลือกไข่  มลูสัตว์เป็นตัน ที่เหมาะกับประเภทดิน พืช ผัก ที่เราปลูกอีกด้วย เพื่อที่เราจะได้ปรับใช้ประโยชน์ต่อไปอีกด้วย

ผู้เขียนบทความ นางสาวนีรนุช อินทรนิท

                                      ประเภท ประชาชน

                            SC-07 คณะวิทยาศาสตร์

                    ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู