1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC07 - ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. SC-07 กิจกรรมพัฒนาบรรจุภัณฑ์ปลาส้มสู่การขายออนไลน์แบบสากลและกิจกรรมมัคคุเทศน์น้อย ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

SC-07 กิจกรรมพัฒนาบรรจุภัณฑ์ปลาส้มสู่การขายออนไลน์แบบสากลและกิจกรรมมัคคุเทศน์น้อย ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

 

ข้าพเจ้านายธีรวัฒน์ จันลา ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ SC-07

ข้าพเจ้าอาจารย์ผู้ดูแลและทีมทำงานได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานโดยการจัดโครงการอบรมแก่ประชาชนในพื้นที่ ดังนี้

กิจกรรมการทำบรรจุภัณฑ์ปลาส้มและทักษะการทำตลาดออนไลน์เพื่อจำหน่ายออนไลน์และการสร้างเพจของผลิตภัณฑ์

ในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เราได้ลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมการทำบรรจุภัณฑ์ปลาส้มของคนในพื้นที่ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ และการขายออนไลน์ เช่น การสร้างเพจ เพื่อต่อยอดและพัฒนาการขายผลิตภัณฑ์ปลาส้มออนไลน์ สำหรับการอบรมในครั้งนี้ กลุ่มสมาชิกที่มาอบรม จะได้รับความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับการบรรจุภัณฑ์และการขยายการค้าของผลิตภัณฑ์ปลาส้มของคนในพื้นที่ และสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนต่อไป

กิจกรรมมัคคุเทศน์น้อย

ในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ 2564 ณ วนอุทยานเขากระโดงเราได้จัดกิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย กิจกรรมในครั้งนี้มีนักเรียนจากโรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยาเข้าร่วมกิจกรรม โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการสร้างความรู้เกี่ยวกับการเป็นไกด์นำเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมและมาเที่ยวในพื้นที่ วนอุทยานเขากระโดง รวมถึงประวัติความเป็นมาของวนอุทยานเขากระโดงสถานที่สำคัญในวนอุทยานเขากระโดงเพื่อเป็นการสร้างไกด์นำเที่ยวรุ่นเยาว์ให้กับคนในพื้นที่ เพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลเสม็ด มีความรู้เพิ่มเติมและมีทักษะในการฝึกปฏิบัติงานเป็นผู้แนะนำในการนำเที่ยวที่ดีและถ่ายทอดประวัติความเป็นมาของวนอุทยานเขากระโดงได้

   ข้าพเจ้านายธีรวัฒน์ จันลา ประเภทบัณฑิตจบใหม่ SC-07  ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู