ชุมชน คือ สังคมที่มีคนมาอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มใหญ่และยังมีความหลากหลายทางสังคมทั้งในด้านความต้องการเพื่อการป้องกันและพัฒนาไปในทางที่ดี จึงต้องอาศัยความ สามัคคี ในกลุ่มเป็นสำคัญ

จากการลงพื้นที่จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโควิด Covid-19  ทำให้ผมได้เห็นหลายสิ่งหลายอย่าง และเกิดความรู้ ประสบการณ์ ในการร่วมทำงานกับคนในชุมชนหรือที่เราเรียกว่า ชาวบ้าน สิ่งแรกเลยที่เห็น คือ ชาวบ้านมีความสามัคคี พร้อมเพียงกันในการมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จะสำเร็จไม่ได้ หากขาดผู้มาร่วมงาน เมื่อผมและคณะผู้ทำงานได้เริ่มให้ชาวบ้านลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีชาวบ้านบางคนที่ยังปฏิบัติหรือทำไม่ได้หรือเกิดความสงสัย จะมีสมาชิกในกลุ่มที่เข้าใจช่วยอธิบายหรือสอนให้กับเพื่อนคนอื่นๆ ได้เข้าใจสิ่งนั้นๆ และสุดท้ายสิ่งที่ผมได้เห็น คือ ชาวบ้านเป็นผู้เรียนที่น่ารัก คือ มีความมุ่งมั่นตั้งใจฟังในสิ่งที่อบรม ไม่ว่าจะเป็น การทำเฟสชิว การทำเจลแอลกอฮอล์ เป็นต้น ซึ่งทำให้ชาวบ้านเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ โดยชาวบ้านบางคนอาจจะยังไม่เคยรู้เรื่องนั้นๆ มาก่อน หรือชาวบ้านบางคนอาจรู้มาบางแล้ว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการเข้าร่วมอบรมยังทำให้ชาวบ้านได้ความรู้ใหม่ๆ ไม่มากก็น้อย

 

 

 

ลิงค์วีดีโอ :

อื่นๆ

เมนู