รายงานผลกรปฏิบัติงานประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 นายอาทิตย์ ศาลางาม ผู้ถูกจ้างงานประเภทนักศึกษา โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) เดือนนี้ได้มีการจัดกิจกรรมการลงพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมและต้อนรับการเปิดประเทศ ในการทำความสะอาดและมีการจัดกิจกรรมต่างๆ  มีการมอบสิ่งของให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยว และมีการมอบสิ่งของทำความสะอาดและพัฒนาบริเวณพื้นที่ทั้งหมดของเขากระโดง เพื่อปรับภูมิทัศน์ ให้น่าดู และมีความสะอาดสบายตาแก่นักท่องเที่ยว มีการแนะเกี่ยวกับกับวิธีการและการป้องกันโควิด19อีกด้วย

 

 

นายอาทิตย์ ศาลางาม ผู้ถูกจ้างงานประเภทนักศึกษา

 

 

อื่นๆ

เมนู