ข้าพเจ้า นายจักรพงษ์ พงศิริวิลัย ประเภท กพร. หลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย 1 ตำบล 1 มหาลัย มหาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและไม่มีท่าทีที่จะลดน้อยลง พวกเราทีมทำงานกลุ่มตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้รับมอบหมายให้ทำกิจกรรมพิเศษในการรณรงค์ต้านเชื้อ Covid-19 และรณรงค์ให้ประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ Covid-19  ทางคณาจารย์และทีมทำงานจึงได้จัดทำกิจกรรมขึ้น 3 Step  ในชื่อชื่อกิจกรรม “U2T Covid-19 week ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด”

step1 คลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย ต้องทำความสะอาดพื้นที่ให้ลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค

กลุ่มที่ 2  step2 safe zone เขตปลอดภัยห่างไกลโควิด

กลุ่มที่ 3  step3 จัดหาเครื่องมือให้เพียงพอและพร้อมกับสถานการณ์โควิด19

เมื่อวันพุธ ที่ 26 เดือนพฤษภาคม  2564 อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ทีมทำงานและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ลงพื้นที่ทำกิจกรรมโดยมีการทำความสะอาดและฉีดพ้นยาฆ่าเชื้อวนอุทยานเขากระโดง

ให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนและเเจกหน้ากากอนามัยให้ชุมชุและวัดในพื้นที่ตำบลเสม็ด

สรุปกิจกรรมทางทีมทำงานได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพิเศษลุล่วงไปได้ด้วยดีและได้ลงสำรวจข้อมูลต่างๆที่ได้รับมอบหมายบ้างแล้วบางพื้นที่ ที่ไม่เสี่ยงต่อโรคระบาด Covid-19 และถ้าหากสถานการณ์ Covid-19 ได้บรรเทาลงทางทีมทำงานจะเดินหน้าเก็บข้อมูลอีกครั้ง

นาย จักรพงษ์ พงศิริวิลัย

ผู้ปฏิบัติงานประเภท กพร.

 

อื่นๆ

เมนู