ข้าพเจ้า นางสาวอิสตรี อินทรกำแหง ผู้จ้างงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท ประชาชน หลักสูตรsc07 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

การทำงานในเดือนกันยายนนี้ ทางคณะจารย์ประจำสูตรได้มอบหมายให้บริหารจัดการการทำงานให้เป็นระบบหลังจากได้รับการอบรมสัมมนาถ่ายทอดวิชาความรู้ต่างๆเสร็จเรียบร้อยให้กับชุมชนตำบลเสม็ดแล้วนั้นล้วนเกี่ยวกับขั้นตอนการทำปลาส้มและช่องทางในการเพิ่มรายได้จากการขายผ่านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตให้เกิดความคุ้มค่าในการตลาดยุคปัจจุบัน การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สร้างมาตรฐานให้เกิดขึ้นกับตัวผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ส่งเสริม สนับสนุน ชี้แนวทางการผลิตที่ให้ได้การรับรองจากหน่วยงานต่างๆ ที่เป็นตัวการันตีผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ

กราบขอบพระคุณสำหรับโอกาสดีๆจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่ได้มีโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ ข้าพเจ้าภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานในโครงการนี้ค่ะ

ผู้เขียนบทความ

นางสาวอิสตรี อินทรกำแหง ผู้จ้างงานประเภท ประชาชน หลักสูตร Sc07 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ลิ้งค์วีดิโอการทำงาน

 

 

อื่นๆ

เมนู